Визначаємо Коефіцієнт оновлення основних виробничих фондів, Коефіцієнт вибуття та Коефіцієнт приросту основних засобів — Stud-Time.ru

Визначаємо Коефіцієнт оновлення основних виробничих фондів, Коефіцієнт вибуття та Коефіцієнт приросту основних засобів

По деякому підприємству відомі наступні дані:

основні виробничі фонди аналізованого виробничого підприємства на початок звітного періоду дорівнюють 24 млн. дол.;

— ще зазначено, що протягом цього звітного періоду підприємство ввело в експлуатацію основні виробничі фонди, сума яких склала 7,2 млн. дол.;

— а списало виробниче підприємство зі свого балансу основні фонди, які задіяні в процесі виробництва, на суму 3,6 млн. дол.

Необхідно розрахувати всі коефіцієнти, за допомогою яких можна охарактеризувати структуру основних виробничих фондів даного підприємства. Це такі коефіцієнти, як коефіцієнт оновлення, коефіцієнт вибуття і коефіцієнт приросту основних виробничих фондів.

 

Розв'язання:

 

1. Ну що ж, давайте приступимо до вирішення нашого завдання і в першу чергу визначимо, чому дорівнюватиме коефіцієнт оновлення основних виробничих фондів аналізованого підприємства:

Коефіцієнт оновлення = Основні виробничі фонди, які надійшли / (Сума основних виробничих фондів + Основні виробничі фонди, які надійшли — Основні виробничі фонди, які були списані)

звідси:

Коефіцієнт оновлення = 7,2 / (24 + 7,2 — 3,6) = 7,2 / 27,6 = 0,26

 

2. Рухаємося далі і визначаємо розмір коефіцієнта вибуття виробничих фондів, які вибули з активів даного підприємства. Розрахунок буде наступним:

Коефіцієнт вибуття = Основні виробничі фонди, які були списані / Сума основних виробничих фондів

звідси:

Коефіцієнт вибуття = 3,6 / 24 = 0,15

 

3. І останній наш запитуваний показник, відповідно, складе:

Коефіцієнт приросту = (Основні виробничі фонди, які надійшли — Основні виробничі фонди, які були списані) / (Сума основних виробничих фондів + Основні виробничі фонди, які надійшли — Основні виробничі фонди, які були списані)

звідси:

Коефіцієнт приросту = (7,2 — 3,6) / (24 + 7,2 — 3,6) = 3,6 / 27,6 = 0,13

Написать и опубликовать комментарий

Referer: videos tags best