Коефіцієнт оборотності оборотних засобів деякого підприємства. Тривалість одного обороту оборотних фондів — ОК, стартуємо! — Stud-Time.ru

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів деякого підприємства. Тривалість одного обороту оборотних фондів — ОК, стартуємо!

Відомі такі дані по діяльності підприємства, на підставі яких, необхідно розрахувати коефіцієнт оборотності оборотних коштів цього підприємства, а також потрібно визначити такий показник, як тривалість одного обороту оборотних коштів. А ось і самі дані для проведення розрахунку:

виручка від реалізації продукції за звітний місяць склала 68 тис. дол.;

— а середня величина оборотних коштів дорівнює 6,2 тис. дол.

 

Розв'язання:

 

1. Переходимо до нашого першого розрахунку, який будемо здійснювати, застосовуючи нижченаведену розрахункову формулу:

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів = Виручка від реалізації продукції / Середня величина оборотних коштів

звідси:

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів = 68000 / 6200 = 11 оборотів

 

2. Тепер, коли ми розрахували коефіцієнт оборотності, ми можемо переходити до визначення наступного показника, розрахунок якого від нас вимагає умова задачі. Формула для розрахунку буде мати наступний вигляд:

Тривалість одного обороту = Середня величина оборотних коштів × Число днів у звітному періоді за умовою у нас місяць (тобто 30 днів) / Виручка від реалізації продукції

звідси:

Тривалість одного обороту = 6200 × 30 / 68000 = 2,73 дня.

Написать и опубликовать комментарий

Referer: videos tags best