Коефіцієнт оборотності оборотних коштів деякого підприємства — показник, що може зустрітися в задачі по Фінансам підприємств — Stud-Time.ru

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів деякого підприємства — показник, що може зустрітися в задачі по Фінансам підприємств

Нам відомо, що за один звітний рік обсяг реалізації продукції деякого товарного підприємства дорівнював 22000 тис. дол., а оборотний капітал підприємства в цьому періоді — 4000 тис. дол.

І, виходячи з даних, які наведені трохи вище, необхідно розрахувати, чому дорівнюватиме такий фінансовий показник, як коефіцієнт оборотності оборотних коштів даного товарного підприємства і після проведення розрахунку потрібно зробити відповідний висновок.

 

Розв'язання:

 

Показник, розрахунок якого від нас вимагає умова задачі, визначається за формулою, яку ви можете бачити трохи нижче:

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів = Обсяг реалізації продукції / Оборотний капітал підприємства

звідси:

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів = 22000 / 4000 = 5,5

 

Висновок:

ми зробили розрахунок коефіцієнта оборотності оборотних коштів і визначили, що його значення знаходиться на рівні 5,5. А це означає наступне — на кожну умовну одиницю (це ви побачите в своєму умови) оборотних коштів даного виробничого підприємства припадає 5,5 доларів реалізованої товарної продукції.

Написать и опубликовать комментарий