Запланований обсяг реалізації продукції кінцевому споживачеві. Відомі: Річний обсяг реалізації та Вартість одиниці продукції — Stud-Time.ru

Запланований обсяг реалізації продукції кінцевому споживачеві. Відомі: Річний обсяг реалізації та Вартість одиниці продукції

Нижче наведені розрахункові дані по виробничій та господарській діяльності деякого товарного підприємства, на підставі котрих нам необхідно розрахувати запланований обсяг реалізації продукції за один звітний рік. Дані для проведення розрахунків:

1. річний обсяг випуску продукції (натуральне вираження):

продукція А — 10400 штук;

продукція Б —  14300 штук;

продукція В —  12000 штук.

2. вартість одиниці продукції, вироблена працівниками підприємства:

продукція А —   20 дол.;

продукція Б — 740 дол.;

продукція В — 690 дол.

3. залишки готової продукції, яка на початок запланованого року знаходиться на складі аналізованого підприємства, рівні 9450 тис. дол.;

4. вартість готової продукції, яку виробниче це підприємство вже відвантажило кінцевому споживачеві, але даний споживач у звітному періоді ще не здійснив оплату за продукцію (борг переноситься на запланований період), становить 8300 тис. дол.;

5. залишки нереалізованої продукції на кінець звітного періоду складають 6000 тис. дол.

 

Розв'язання:


Друзі, ми з вами дуже просто можемо визначити, чому дорівнюватиме обсяг реалізованої підприємством продукції за формулою, яка наведена трохи нижче:

Обсяг реалізації продукції = Вартість одиниці продукції × Обсяг випуску продукції) + (Залишки готової продукції початок періоду + Вартість готової продукції відвантажена покупцеві) — Залишки нереалізованої продукції кінець періоду

звідси (у першій дужці у нас йде підсумовування різних видів продукції):

Обсяг реалізації продукції = (20 × 10 400 + 740 × 14 300 + 690 × 12000) + (9450 + 8300) — 6000 = 208 000 + 10582000 + 8280000 + 17750 — 6000 = 19081750 дол. = 19 млн. дол.

Написать и опубликовать комментарий

Referer: videos tags best