Трудові ресурси підприємства та Виробнича потужність конвеєра. Визначаємо Дійсний фонд часу роботи виробничого конвеєра :) — Stud-Time.ru

Трудові ресурси підприємства та Виробнича потужність конвеєра. Визначаємо Дійсний фонд часу роботи виробничого конвеєра :)

Відомі дані по деякому підприємству та його трудовим ресурсам:

тривалість робочого часу на конвеєрній лінії дорівнює 9 годинам;

кількість робочих днів в аналізованому місяці, відповідно, рівна — 21 день;

регламентована перерва робітника за одну робочу зміну дорівнює 45 хвилинам;

такт потокової лінії на аналізованому виробничому підприємстві становить 5 хвилин.

Треба визначити, чому дорівнюватиме місячна виробнича потужність конвеєру, який призначений для складання холодильників національного виробника.

 

Розв'язання:


1. Отже, друзі, насамперед нам необхідно визначити величину дійсного фонду часу, який витрачається на роботу конвеєра (за місяць у хвилинах):

Дійсний фонд часу = Кількість робочих днів у місяці × (Тривалість робочого часу × 60 хвилин — Регламентована перерва працівників)

показник дорівнюватиме:

Дійсний фонд часу = 21 × (9 × 60 — 45) = 21 × 495 = 10 395 хвилин

 

2. Тепер рухаємося далі, і розраховуємо потужність даного конвеєра з виробництва холодильників національним товаровиробником:

Виробнича потужність конвеєра = Дійсний фонд часу / Такт потокової лінії

отже, маємо:

Виробнича потужність конвеєра = 10395 / 5 = 2079 холодильників

Написать и опубликовать комментарий