Валова продукція підприємства, Обсяг валової продукції. Знаємо: Обсяг випуску продукції, а також Вартість одиниці продукції :) — Stud-Time.ru

Валова продукція підприємства, Обсяг валової продукції. Знаємо: Обсяг випуску продукції, а також Вартість одиниці продукції :)

Товарне підприємство протягом одного звітного року випускало продукцію (штучна продукція) і займалося господарською діяльністю. Виходячи з наведених нижче даних, необхідно визначити обсяг валової продукції даного підприємства:

1. продукція А:

обсяг випуску продукції за один звітний рік склав 670 штук;

вартість одиниці продукції, відповідно, рівна 18 дол.

2. продукція Б:

обсяг випуску продукції другого виду рівна 840 штук на рік;

вартість одиниці продукції, відповідно, рівна 25 дол.

3. Незавершене виробництво на аналізованому підприємстві:

— залишки на початок звітного періоду — 400 тис. дол.;

— залишки на кінець звітного періоду — 360 тис. дол.

 

Розв'язання:


Валова продукція підприємства завжди розраховується за формулою, яку я вам хочу показати трохи нижче. А ось, власне кажучи, і вона сама:

Обсяг валового випуску = (Вартість одиниці продукції продукція А × Обсяг випуску продукції продукція А + Вартість одиниці продукції продукція Б × Обсяг випуску продукції продукція Б) + (Незавершене виробництво на кінець року — Незавершене виробництво на початок року)

звідси, сума буде такою:

Обсяг валового випуску = (18 × 670 + 25 × 840) + (360 — 400) = 12060 + 21000 — 40 = 33 020 дол. = 33 тис. дол.

Написать и опубликовать комментарий

Referer: videos tags best