Трудові ресурси підприємства. Облікова чисельність робітників. Явочна чисельність робітників. Річний фонд часу — Stud-Time.ru

Трудові ресурси підприємства. Облікова чисельність робітників. Явочна чисельність робітників. Річний фонд часу

Нижче в списку наведені розрахункові дані, на підставі яких необхідно визначити чому будуть рівні такі показники по трудових ресурсів підприємства, як облікова чисельність робітників, а також явочна чисельність робітників:

річний обсяг випуску продукції дорівнює 2600 штук;

загальна трудомісткість на підприємстві становить:

— свердлильні роботи — 15 нормо-годин;

— фрезерні роботи — 30 нормо-годин;

— токарні роботи — 50 нормо-годин.

середній коефіцієнт виконання норм часу працівниками — 1,1;

загальна кількість робочих днів у році складає 258 днів;

середня тривалість робочого часу — 7,8 годин;

— передбачувані невиходи робочих — 28 днів.

 

Розв'язання:


1. Перш за все, нам з вами необхідно визначити величину річного номінального фонду часу роботи працівника аналізованого підприємства. Приступимо ж до цього завдання:

Річний номінальний фонд часу = Кількість робочих днів × 8 годин норма часу

отримуємо наступну цифру:

Річний номінальний фонд часу = 258 × 8 = 2064 годин / рік / 1 працівник

 

2. Рухаємося далі і тепер проводимо розрахунок дійсного річного фонду часу роботи того ж працівника даного виробничого підприємства. Робиться це так, як показано трохи нижче:

Річний дійсний фонд часу = (Кількість робочих днів — Планові невиходи працівників) × Середня тривалість робочого часу

звідси отримуємо:

Річний дійсний фонд часу = (258 — 28) × 7,8 = 1794 годин / рік / 1 працівник

 

3. Ну а тепер ми запросто зможемо визначити необхідні в умові показники, а саме такі:

Облікова чисельність робітників = (Обсяг випуску продукції × Загальна трудомісткість) / (Дійсний фонд часу × Середній коефіцієнт виконання норм часу)

Явочна чисельність робітників = (Обсяг випуску продукції × Загальна трудомісткість) / (Номінальний фонд часу × Середній коефіцієнт виконання норм часу)

А) для фрезерувальників аналізованого підприємства:

Облікова чисельність робітників = (2600 × 30) / (1794 × 1,1) = 40 чоловік

Явочна чисельність робітників = (2600 × 30) / (2064 × 1,1) = 35 чоловік

 

Б) для свердлувальника підприємства:

Облікова чисельність робітників = (2600 × 15) / (1794 × 1,1) = 20 чоловік

Явочна чисельність робітників = (2600 × 15) / (2064 × 1,1) = 18 чоловік

 

В) для токарів:

Облікова чисельність робітників = (2600 × 50) / (1794 × 1,1) = 66 чоловік

Явочна чисельність робітників = (2600 × 50) / (2064 × 1,1) = 58 чоловік

Написать и опубликовать комментарий