Сума амортизації, Норма амортизації і Амортизаційні відрахування по основних засобах (фондах) — Метод зменшуваного залишку :) — Stud-Time.ru

Сума амортизації, Норма амортизації і Амортизаційні відрахування по основних засобах (фондах) — Метод зменшуваного залишку :)

Виходячи з наведених нижче даних, необхідно визначити, чому дорівнюватиме такий показник як річна сума амортизаційних відрахувань по основним фондам даного виробничого підприємства (ну а для проведення розрахунків необхідно використовувати метод зменшуваного залишку):

вартість основних засобів, на які треба нарахувати амортизацію — 1090 тис. дол.;

термін корисного використання устаткування становить 5 років;

— а, коефіцієнт прискорення, відповідно, дорівнює 2,5.

 

Розв'язання:


1. Перш за все, нам необхідно знайти величину річної норми амортизації, яка в нашому випадку буде розрахована так, як показано трохи нижче. Приступимо ж:

Річна норма амортизації = Коефіцієнт прискорення × 100% / Строк корисного використання

отже, розрахунок прийме вигляд:

Річна норма амортизації = 2,5 × 100 / 5 = 50%

 

2. Основна формула для визначення суми амортизаційних відрахувань для основних фондів, які є на підприємстві, може приймати такий нижченаведений вигляд — тільки не забувайте, що це метод зменшуваного залишку:

А основних фондів = (Ф залишкова × Н амортизації × К прискорення) / 100, де:

А основних фондів — сума амортизаційних відрахувань за основними засобами виробничого підприємства, тис. дол.;

Ф залишкова — залишкова вартість основних фондів, тис. дол.;

Н амортизації — норма амортизації для основних засобів, %;

К прискорення — коефіцієнт прискорення на підприємстві.

 

3. Ну а тепер, знаючи норму амортизації, ми з легкістю можемо визначити, чому будуть рівні річні суми амортизаційних відрахувань за основними засобами даного підприємства, використовуючи для розрахунку формули, які будуть дієві саме для нашої задачі, а саме:

А) 1-й звітний рік:

Амортизаційні відрахування = 1090 / 100 × 50 = 545 тис. дол.

 

Б) 2-й звітний рік:

Амортизаційні відрахування = (1090 — 545) / 100 × 50 = 545 / 100 × 50 = 272,5 тис. дол.

 

В) 3-й звітний рік:

Амортизаційні відрахування = 1090 — 545 — 272,5 = 272,5 тис. дол.

Написать и опубликовать комментарий

Referer: videos tags best