Продуктивність праці, Запланований приріст продуктивності праці. Обсяг випуску продукції, а також Фактична заробітна плата — Stud-Time.ru

Продуктивність праці, Запланований приріст продуктивності праці. Обсяг випуску продукції, а також Фактична заробітна плата

Відомі такі дані по діяльності деякого виробничого підприємства за деякий період:

Показники діяльності виробничого підприємства

План

Факт

1. Обсяг реалізації продукції аналізованого підприємства, тис. дол.

74300

62840

2. Фонд оплати праці на виробничому підприємстві, тис. дол.

14300

3. Норматив оплати праці на 1 долар продукції, центи

25

4. Чисельність робітників підприємства, чоловік

5530

5515

Необхідно розрахувати, чому буде дорівнювати продуктивність праці на підприємстві, а після цього треба визначити запланований приріст продуктивності праці за даними, наведеними трохи вище.

 

Розв’язання:

 

1. Ну що ж для початку давайте визначимо показник продуктивності праці на нашому виробничому підприємстві на початок і кінець звітного періоду, наступним чином:

Продуктивність праці = Обсяг реалізації продукції / Чисельність робітників на підприємстві

А) планове значення:

Продуктивність праці = 74300 / 5530 = 13,436 тис. дол. / 1 чол.

Б) фактичний показник:

Продуктивність праці = 62840 / 5515 = 11,394 тис. дол. / 1 чол.

 

2. Тепер перейдемо до розрахунку наступного показника, який будемо визначати, використовуючи наступну формулу:

Запланований приріст продуктивності праці = Продуктивність праці планове значення × 100 / Продуктивність праці фактичне значення — 100

Запланований приріст продуктивності праці = 13,436 × 100 / 11,394 — 100 = 17,921%

Даний розрахунок показує, що за планом продуктивність праці на виробничому підприємстві зросте на 17,971%

 

3. Ну а ми рухаємося далі і приступаємо до розрахунку наступного показника за допомогою використання наданої нижче формули:

Планований приріст обсягу продукції = Чисельність робітників фактичне значення × (Продуктивність праці планове значення — Продуктивність праці фактичне значення)

Планований приріст обсягу продукції = 5515 × (13,436 — 11,394) = 11261,63 тис. дол.

 

4. Рухаємося далі і знаходимо:

А) за планом:

Фактична заробітна плата = Обсяг реалізації продукції план × Норматив оплати праці / Чисельність робітників план = 74300 × 0,25 / 5530 = 18575 / 5530 = 3,36 тис. дол.

Б) фактично:

Фактична заробітна плата = Фонд оплати праці / Чисельність робітників факт = 14300 / 5515 = 2,59 тис. дол.

 

5. І останнє наше завдання, це визначити, чому дорівнює такий показник як:

Приріст середньорічної заробітної плати = Фактична заробітна плата план × 100 / Фактична заробітна плата факт — 100

Приріст середньорічної заробітної плати = 3,36 × 100 / 2,59 — 100 = 29,73%

Написать и опубликовать комментарий