Прибуток підприємства, Прибуток від реалізації продукції, а також Собівартість продукції, Обсяг випуску та Виручка від реалізації — Stud-Time.ru

Прибуток підприємства, Прибуток від реалізації продукції, а також Собівартість продукції, Обсяг випуску та Виручка від реалізації

З умови нам відомо, що на початку звітного періоду деяке виробниче підприємство реалізувало 7200 одиниць товарної продукції. Ціна одиниці продукції склала 104 дол. При цьому:

постійні витрати на виробництво товарної продукції рівні 80 тис. дол.;

змінні витрати на випуск одиниці продукції складають 68 дол.

Також нам зазначено, що в кінці даного звітного періоду обсяг реалізації продукції збільшився на 112 одиниць, ну а постійні витрати зменшилися на 25%.

Необхідно визначити, скільки складе прибуток підприємства (а саме прибуток від реалізації продукції) на початок і на кінець звітного періоду, а також потрібно визначити, чому дорівнюватиме такий показник, як приріст прибутку (абсолютний та відносний приріст).

 

Розв'язання:


Отже, для старту, друзі мої, я пропоную визначити формулу, за якою ми зможемо розрахувати прибуток підприємства на початок і на кінець звітного періоду, щоб надалі не зупинятися на цьому моменті:

Прибуток від реалізації продукції = Виручка від реалізації продукції — Собівартість продукції

 

1. Ну що ж, приступимо до вирішення нашого завдання і перший наш розрахунок зробимо, використовуючи ту формулу, яка приведена трохи нижче:

Виручка від реалізації продукції початок періоду = Обсяг реалізації продукції початок періоду × Ціна одиниці продукції

отже:

Виручка від реалізації продукції початок періоду = 7200 × 104 = 748 800 дол.

 

2. Тепер нам потрібно визначити, яка сума змінних витрат припадає на весь обсяг випуску продукції аналізованого підприємства на початок звітного періоду. Розрахунок буде таким:

Змінні витрати на весь обсяг випуску продукції початок періоду = Змінні витрати на випуск одиниці продукції початок періоду × Обсяг реалізації продукції початок періоду

звідси:

Змінні витрати на весь обсяг випуску продукції = 68 × 7200 = 432000 дол.

 

3. Далі переходимо до визначення прибутку від реалізації продукції, який дане підприємство отримало на початку звітного періоду:

Прибуток підприємства початок періоду = Виручка від реалізації продукції початок періоду — Собівартість продукції початок періоду

розраховуємо собівартість:

Собівартість продукції початок періоду = Змінні витрати на весь обсяг випуску продукції початок періоду + Постійні витрати початок періоду = 432 000 + 80 000 = 512 000 дол.

звідси:

Прибуток від реалізації продукції початок періоду = 748800 — 512000 = 236800 дол.

 

4. Продовжуємо наше рішення і на цьому кроці розраховуємо, чому дорівнюватиме випуск товарної продукції в кінці звітного періоду (в штуках):

Обсяг випуску продукції кінець періоду = Обсяг випуску продукції початок періоду + Сума, на яку зріс обсяг випуску продукції кінець періоду

розрахунок:

Обсяг випуску продукції кінець періоду = 7200 + 112 = 7312 штук

 

5. Тепер розраховуємо те ж саме, що і в другому пункті рішення задачі, тільки в кінці звітного періоду:

Змінні витрати на весь обсяг випуску продукції кінець періоду = Змінні витрати на випуск одиниці продукції початок (кінець) періоду × Обсяг реалізації продукції кінець періоду

звідси:

Змінні витрати на весь обсяг випуску продукції кінець періоду = 68 × 7312 = 497216 дол.

 

6. В умові задачі нам сказано, що постійні витрати підприємства в кінці звітного періоду зменшаться на 25%, тому давайте зараз розрахуємо їх суму — це дуже просто:

Постійні витрати кінець періоду = Постійні витрати початок періоду — (Постійні витрати початок періоду × Відсоток збільшення постійних витрат в кінці періоду) / 100%

а ось і сума:

Постійні витрати кінець періоду = 80000 — (80000 × 25) / 100 = 80000 — 20000 = 60000 дол.

 

7. Наступний наш розрахунок буде таким:

Прибуток підприємства = Виручка від реалізації продукції кінець періоду — Собівартість продукції кінець періоду

звідси собівартість складе:

Собівартість продукції кінець періоду = Постійні витрати кінець періоду + Змінні витрати на весь обсяг випуску продукції кінець періоду = 60000 + 497216 = 557216 дол.

а виручка підприємства буде дорівнює:

Виручка від реалізації продукції кінець періоду = Ціна одиниці продукції × Обсяг випуску продукції кінець періоду = 104 × 7312 = 760448 дол.

отже:

Прибуток від реалізації продукції кінець періоду = 760448 — 557216 = 203232 дол.

 

8. Ну і останнє, що від нас вимагається, це розрахунок приросту прибутку від реалізації товарної продукції на кінець звітного періоду порівняно з його початком. Давайте зробимо цей простий розрахунок таким чином:

Приріст прибутку = Прибуток від реалізації продукції кінець періоду — Прибуток від реалізації продукції початок періоду

звідси:

Приріст прибутку = 203232 — 236800 = -33568 дол — як бачимо, приросту немає, так як прибуток підприємства на кінець звітного періоду менший ніж на його початок.

Написать и опубликовать комментарий

Referer: videos tags best