Фінансовий важель, Прибуток підприємства, Капітал підприємства, Рентабельність власного капіталу та Рентабельність активів :) — Stud-Time.ru

Фінансовий важель, Прибуток підприємства, Капітал підприємства, Рентабельність власного капіталу та Рентабельність активів :)

Відомі такі дані по аналізованому нами підприємству:

виручка від реалізації продукції склала 22 300 дол.;

змінні витрати на виготовлення цієї продукції — 14200 дол.;

постійні витрати виробничого підприємства дорівнюють 3150 дол.;

власний капітал підприємства, яке випускає продукцію рівний 17 840 дол.;

довгострокові кредити, взяті цим підприємством в фінансовій установі — 2320 дол.;

короткострокові кредити, взяті в банку, становлять 2890 дол.;

середня розрахункова ставка відсотка дорівнює 28%;

— а також відомо, що ставка оподаткування — 22%

Треба проаналізувати показники рентабельності підприємства, а також всі (виходячи з даних умови) показники діяльності підприємства.

 

Розв'язання:

 

1. Перш за все, пропоную розрахувати, чому дорівнюватиме прибуток підприємства до оподаткування, тобто сума того прибутку, з якого ще не було сплачено ніякі прямі або непрямі податки. Для цього нам необхідно використовувати таку формулу, яка показана нижче:

Прибуток підприємства до оподаткування = Виручка від реалізації продукції — (Змінні витрати + Постійні витрати підприємства)

Прибуток підприємства до оподаткування = 22300 — (14200 + 3150) = 4950 дол.

 

2. Тепер йдемо далі і розраховуємо розмір позикового капіталу, тобто того капіталу, який був, грубо кажучи, взятий у кредит. Робиться це в такий спосіб:

Позичковий капітал підприємства = Довгострокові кредити + Короткострокові кредити

Позичковий капітал підприємства = 2320 + 2890 = 5210 дол.

 

3. Тепер, коли у нас є всі необхідні дані, ми можемо визначити наш наступний показник, а саме розмір всього капіталу нашого підприємства, використовуючи такий розрахунок:

Загальна сума капіталу підприємства = Власний капітал підприємства + Позичковий капітал підприємства

Загальна сума капіталу підприємства = 17840 + 5210 = 23050 дол.

 

4. Наступним нашим кроком буде визначення рентабельності власного капіталу підприємства, а це, як ви повинні знати, відношення всього прибутку підприємства до оподаткування до суми власного капіталу (але вона повинна бути середньорічна і в процентному вираженні). Для розрахунку беремо наступну формулу:

Рентабельність власного капіталу = Прибуток підприємства до оподаткування × 100 / Власний капітал підприємства

Рентабельність власного капіталу = 4950 × 100 / 17840 = 27,75%

 

5. Тепер нам необхідно провести аналіз рентабельності активів (сукупного капіталу) даного підприємства, тобто розрахувати деякий показник, визначення якого ви можете бачити трохи нижче:

Рентабельність активів = Прибуток підприємства до оподаткування × 100 / Загальна сума капіталу нашого підприємства

Рентабельність активів = 4950 × 100 / 23050 = 21,47%

 

6. І останнє, що нам залишилося розрахувати — це ефект фінансового важеля (або як його ще називають, фінансовий леверидж), за допомогою використання такої формули:

Ефект фінансового важеля = (Рентабельність активів — Вартість позичкових ресурсів підприємства) × (1 — Ставка податку на прибуток, яку отримало підприємство) × Позичковий капітал підприємства / Власний капітал підприємства

Ефект фінансового важеля = (21,47 — 28) × (1 — 0,22) × 5210 / 17840 = -6,53 × 0,78 × 0,29 = -1,4771%

 

З проведених розрахунків ми можемо зробити висновок, що наше підприємство працює стабільно і отримує прибуток, але, в той же час, потенціал зростання рентабельності власного капіталу за рахунок взяття довгострокових і короткострокових позик у фінансових установах використовується не зовсім достатньо. В нашому випадку, ефект фінансового левериджу — це від’ємна величина, отже, користування кредит кредитом не вигідно нашому підприємству.

Написать и опубликовать комментарий

Referer: videos tags best