Розраховуємо Рентабельність продукції та Виручку від реалізації. Собівартість продукції, ну і, звичайно ж, Прибуток підприємства — Stud-Time.ru

Розраховуємо Рентабельність продукції та Виручку від реалізації. Собівартість продукції, ну і, звичайно ж, Прибуток підприємства

Необхідно провести порівняльний аналіз рентабельності продукції аналізованого підприємства за три розрахункових роки і тільки після цього визначити самий рентабельний рік, виходячи з даних, які наведені в таблиці нижче. А ось і самі дані для проведення розрахунків:

Показник діяльності підприємства

Розрахункові роки
1 2

3

1. Обсяг випуску продукції підприємством, дол.

4200

5000

4600

2. Ціна одиниці продукції, котра випускається, дол.

64

52

70

3. Собівартість одиниці продукції, що виготовляється, дол.

48

50

46

 

Розв'язання:


Загалом, рентабельність товарної продукції, яка виробляється будь-яким підприємством, розраховується за допомогою використання такої формули:

Рентабельність продукції = (Прибуток від реалізації продукції / Собівартість продукції) × 100

 

1. І насамперед ми з вами визначимо суму виручки від реалізації товарної продукції, яку отримає аналізоване нами підприємство за всі роки окремо. Робити це буде наступним чином:

Виручка від реалізації продукції = Обсяг випуску продукції × Ціна одиниці продукції

А) перший розрахунковий рік:

Виручка від реалізації продукції = 4200 × 64 = 268 800 дол.

Б) другий розрахунковий рік:

Виручка від реалізації продукції = 5000 × 52 = 260 000 дол.

В) третій розрахунковий рік:

Виручка від реалізації продукції = 4600 × 70 = 322 000 дол.

 

2. Ну а тепер нам необхідно розрахувати собівартість продукції для всього обсягу випуску товарної продукції підприємства, використовуючи таку формулу:

Собівартість продукції = Собівартість одиниці продукції × Обсяг випуску продукції

А) перший розрахунковий рік:

Собівартість продукції = 48 × 4200 = 201600 дол.

Б) другий розрахунковий рік:

Собівартість продукції = 50 × 5000 = 250000 дол.

В) третій розрахунковий рік:

Собівартість продукції = 46 × 4600 = 211600 дол.

 

3. Тепер, знаючи, чому дорівнюють виручка від реалізації товарної продукції та собівартість усієї виробленої підприємством продукції, ми запросто можемо розрахувати прибуток, який буде отриманий від реалізації в подальшому:

Прибуток підприємства = Виручка від реалізації продукції — Собівартість продукції

А) перший розрахунковий рік:

Прибуток від реалізації продукції = 268 800 — 201 600 =   67 200 дол.

Б) другий розрахунковий рік:

Прибуток від реалізації продукції = 260 000 — 250 000 =   10 000 дол.

В) третій розрахунковий рік:

Прибуток від реалізації продукції = 322 000 — 211 600 = 110 400 дол.

 

4. От ми і наблизилися до фінішу, і зараз нам залишилося визначити тільки один показник, а саме рентабельність продукції. Давайте ж розрахуємо його:

Рентабельність продукції = (Прибуток підприємства / Собівартість продукції) × 100%

А) перший розрахунковий рік:

Рентабельність продукції = (67200 / 201600) × 100 = 33,3%

Б) другий розрахунковий рік:

Рентабельність продукції = (10000 / 250000) × 100 = 4,0%

В) третій розрахунковий рік:

Рентабельність продукції = (110400 / 211600) × 100 = 52,2%

 

Висновок:

з проведених вище розрахунків ми можемо сказати, що третій розрахунковий рік є найбільш ефективним, так як показник рентабельність продукції для нього найвищий з усіх трьох.

Написать и опубликовать комментарий

Referer: videos tags best