Показники використання основних фондів, Фондоозброєність, Фондовіддача та Фондомісткість. Вартість основних фондів — Stud-Time.ru

Показники використання основних фондів, Фондоозброєність, Фондовіддача та Фондомісткість. Вартість основних фондів

По деякому підприємству існують такі розрахункові дані:

обсяг випуску продукції за звітний рік рівний 72 тис. дол.;

первісна вартість основних фондів на початок року — 20 тис. дол.;

введення основних засобів на підприємстві (з 1 серпня) становить 6 тис. дол.;

— ну а середня чисельність працівників виробничого підприємства рівна 204 людини.

На підставі наведених даних необхідно визначити такі показники використання основних фондів, як:

1. фондовіддача основних засобів;

2. фондоозброєність праці;

3. фондомісткість.

 

Розв'язання:


1. Для того щоб надалі розрахувати всі запитувані показники фінансового стану аналізованого підприємства, нам спочатку потрібно визначити, чому дорівнює середньорічна вартість основних засобів — це наше перше завдання:

Середньорічна вартість основних фондів = Первісна вартість основних фондів / Введення основних засобів × Кількість повних місяців після введення основних засобів / 12 місяців

розраховуємо показник:

Середньорічна вартість основних фондів = 20 + 6 × 5 / 12 = 20 + 2,5 = 22,5 тис. дол.

 

2. Ну от, тепер ми можемо дуже просто розрахувати показник фондовіддачі на підприємстві:

Ф віддача = В / Ф, де:

Ф віддача — показник фондовіддачі основних фондів;

В — обсяг випуску продукції (товарна або валова), тис. дол.;

Ф — середньорічна вартість основних фондів, тис. дол.

або так:

Фондовіддача основних засобів = Обсяг випуску продукції / Середньорічна вартість основних фондів

отже, сума складе:

Фондовіддача основних засобів = 72 / 22,5 = 3,2

Такий показник, як фондовіддача основних засобів показує випуск товарної продукції, який припадає на 1 долар основних засобів підприємства.

 

3. А ми з вами рухаємося далі і переходимо до визначення наступного показника, який характеризує фінансовий стан даного виробничого підприємства і є оберненою величиною до фондовіддачі основних засобів:

Ф ємність = Ф / В, де:

Ф ємність — фондомісткість на підприємстві.

або:

Фондомісткість = Середньорічна вартість основних фондів / Обсяг випуску продукції

Фондомісткість = 1 / Фондовіддача основних засобів

ну а цей показник дорівнюватиме:

Фондомісткість = 22,5 / 72 = 1 / 3,2 = 0,31

Фондомісткість — це показник, що характеризує фінансовий стан підприємства, який є оберненим показником фондовіддачі основних фондів.

 

4. І, відповідно, останній необхідний нам показник — це фондоозброєність праці:

Ф озброєність = Ф / Ч працівників, де:

Ф озброєність — фондоозброєність праці на підприємстві.

Ч працівників — середня чисельність працівників на підприємстві, люд.

або, таким чином:

Фондоозброєність праці = Середньорічна вартість основних фондів / Середня чисельність працівників підприємства

звідси:

Фондоозброєність підприємства = 22,5 / 204 = 0,11 тис. дол. / на людину

Один комментарий
  1. Спасибо за толковое объяснение темы. Очень помогло при написании курсовой. Так как экономика не является моей основной специализацией, просто искала доступное объяснение к задачкам о показателях использования основных фондов.

Написать и опубликовать комментарий