Коефіцієнт оборотності оборотних коштів деякого підприємства. Коефіцієнт завантаження, а також Тривалість одного обороту :) — Stud-Time.ru

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів деякого підприємства. Коефіцієнт завантаження, а також Тривалість одного обороту :)

Виходячи з наведених трохи нижче даних, котрі описують торговельну діяльність підприємства, треба знайти показники ефективності використання оборотних коштів:

абсолютне вивільнення оборотних коштів підприємства;

коефіцієнт оборотності оборотних коштів;

тривалість одного обороту засобів;

коефіцієнт завантаження.

 

1. обсяг реалізації продукції аналізованим виробничим підприємством:

— попередній рік — 2400 тис. дол.;

— звітний рік — 2200 тис. дол.

2. середньорічні залишки оборотних коштів на підприємстві:

— попередній рік —   680 тис. дол.;

— звітний рік —   655 тис. дол.

 

Розв'язання:


1. Починаємо рішення завдання і відразу ж визначаємо формулу для обчислення першого запитуваного показника, після чого, проводимо і сам розрахунок:

К оборотності = РП / ​​Н середньорічні, де:

К оборотності — коефіцієнт оборотності оборотних фондів;

РП — обсяг реалізованої підприємством продукції, тис. долл.;

Н середньорічні — середньорічні залишки оборотних фондів, тис. дол.

або так:

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів = Обсяг реалізації продукції / Середньорічні залишки оборотних коштів

А) для попереднього року:

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів = 2400 / 680 = 3,5 обороти на рік

 

Б) для звітного року:

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів = 2200 / 655 = 3,4 обороти на рік

 

2. Друзі, ну а ми рухаємося далі і розраховуємо наш наступний показник, який, зауважте, є зворотним швидкості обороту оборотних коштів величиною і, в свою чергу, показує розмір оборотних коштів, що авансуються на 1 долар виручки від реалізації виготовленої товарної продукції. Розраховується даний коефіцієнт наступним чином:

К завантаження = Н середньорічні / РП, де:

К завантаження — власне, сам коефіцієнт завантаження.

або:

Коефіцієнт завантаження оборотних коштів = Середньорічні залишки оборотних коштів / Обсяг реалізації продукції

А) для попереднього року:

Коефіцієнт завантаження = 680 / 2400 = 0,28 дол. / рік

 

Б) для звітного року:

Коефіцієнт завантаження = 655 / 2200 = 0,30 дол. / рік

Тут вам необхідно пам'ятати, що чим менша величина даного коефіцієнта, пов'язаного з оборотними фондами, тим ефективніше ці самі оборотні фонди використовуються підприємством.

 

3. Наш наступний показник може бути розрахований за формулою, яку я вам наведу трохи нижче:

Т одного обороту = Т періоду / К оборотності, де:

Т одного обороту — тривалість одного обороту оборотних, днів;

Т періоду — період, що аналізується (у нас — це 1 рік), днів.

або таким чином:

Тривалість одного обороту = 360 днів / Коефіцієнт оборотності обігових коштів

А) для попереднього року:

Тривалість одного обороту = 360 / 3,5 = 103 дня

 

Б) для звітного року:

Тривалість одного обороту = 360 / 3,4 = 106 днів

 

4. Ще один штрих і наше завдання готове. Ну а цей самий штрих полягає в розрахунку такого цікавого показника, як абсолютне вивільнення оборотних коштів на аналізованому підприємстві:

Абсолютне вивільнення оборотних коштів = Середньорічні залишки оборотних коштів попередній рік — Середньорічні залишки оборотних коштів звітний рік

і ми отримуємо:

Абсолютне вивільнення оборотних коштів = 680 — 655 = 25 тис. дол.

Даний показник, визначає, наскільки на аналізованому підприємстві зменшується потреба в оборотних коштах, тобто йде порівняння попереднього періоду зі звітним.

Один комментарий
  1. В розрахунку до задачі, дійсно, наведений досить якісний приклад оцінки діяльності підприємства за показниками ефективності використання оборотних коштів. Він зрозумілий та не має нічого зайвого. Саме на таких прикладах має базуватися викладання практичного економічного матеріалу. Прикро, що далеко не всі сучасні джерела так доступно викладають інформацію.

Написать и опубликовать комментарий

Referer: videos tags best