Первісна вартість устаткування та Залишкова вартість обладнання. Відомі: Вартість придбання, Норма амортизаційних відрахувань — Stud-Time.ru

Первісна вартість устаткування та Залишкова вартість обладнання. Відомі: Вартість придбання, Норма амортизаційних відрахувань

Необхідно визначити первісну вартість устаткування та залишкову вартість устаткування, якщо по підприємству є такі дані відносно устаткування:

— вартість придбання дорівнюватиме 87 тис. дол.;

— коефіцієнт транспортних витрат та монтажу рівний 0,15;

— норма амортизаційних відрахувань по обладнанню становитиме 0,1;

період експлуатації новопридбаного устаткування, відповідно, складе 6 років.

 

Розв'язання:

 

1. Спочатку мені потрібно розрахувати первісну вартість даного устаткування за наступною формулою:

Первісна вартість = Вартість придбання × (1 + Коефіцієнт транспортних витрат та монтажу)

Первісна вартість = 87 × (1 + 0,15) = 87 × 1,15 = 100,05 тис. дол.

 

2. Залишкова вартість нашого устаткування складе:

Залишкова вартість = Первісна вартість × (1 – Норма амортизаційних відрахувань × Період експлуатації)

звідси:

Залишкова вартість = 100,05 × (1 – 0,1 × 6) = 100,05 × (1 – 0,6) = 100,05 × 0,4 = 40,02 тис. дол.

 

Відповідь:

з проведених розрахунків видно, що первісна вартість устаткування становила 100,05 тис. дол., а його залишкова вартість = 40,02 тис. дол.

Написать и опубликовать комментарий