Основний капітал підприємства, Оновлення основних фондів. Розраховуємо Коефіцієнт оновлення основних фондів — Stud-Time.ru

Основний капітал підприємства, Оновлення основних фондів. Розраховуємо Коефіцієнт оновлення основних фондів

Вказано, що розмір основного капіталу аналізованого підприємства на початок року становив 6800 тис. дол., коефіцієнт вибуття основних фондів (основних засобів) дорівнював 0,18, ну а приріст основного капіталу на початок того ж звітного періоду становить 674 тис. дол.

Необхідно розрахувати коефіцієнт оновлення основних фондів (основних засобів).

 

Розв'язання:


1. Перш за все, розрахуємо, скільки складе вартість основного капіталу, що вибуває з даного підприємства, наступним чином:

Основний капітал вибуття = Основний капітал на початок періоду × Коефіцієнт вибуття основних фондів на початок періоду

звідси:

Основний капітал вибуття = 6800 × 0,18 = 1224 тис. дол.

 

2. Тепер потрібно визначити суму основного капіталу підприємства на початок періоду після врахування його змін (вибуття + приріст):

Основний капітал на початок періоду = Основний капітал вибуття + Приріст основного капіталу на початок періоду

звідси:

Основний капітал на початок періоду = 1224 + 674 = 1898 тис. дол.

 

3. В свою чергу, вартість основного капіталу аналізованого підприємства на кінець періоду складе:

Основний капітал на кінець періоду = Основний капітал на початок періоду + Приріст основного капіталу на початок періоду

звідси:

Основний капітал на кінець періоду = 6800 + 674 = 7474 тис. дол.

 

4. Провівши необхідні розрахунки вище, тепер ми маємо змогу розрахувати коефіцієнт оновлення основних фондів підприємства за формулою:

Коефіцієнт оновлення основних фондів = Основний капітал на початок періоду / Основний капітал на кінець періоду

звідси:

Коефіцієнт оновлення основних фондів = 1898 / 7474 = 0,254

 

Відповідь:

з розрахунку випливає, що коефіцієнт оновлення основних фондів на нашому підприємстві склав 0,254 – це є частка основних фондів, яку ввело дане підприємство за звітний період, від загальної вартості основних фондів цього ж підприємства.

Написать и опубликовать комментарий