Обсяг інвестицій, Прибуток підприємства, Чистий дисконтований дохід, Період окупності інвестицій (Період окупності проекту) — Stud-Time.ru

Обсяг інвестицій, Прибуток підприємства, Чистий дисконтований дохід, Період окупності інвестицій (Період окупності проекту)

Необхідно розрахувати, чому дорівнюватиме чистий дисконтований дохід від здійснення деякого інноваційного проекту, спрямованого на освоєння нового виробництва на підприємстві, а також період окупності інвестицій (період окупності проекту) у формі капітальних вкладень, якщо відомо, що норма дисконтування складає 0,12. Всі необхідні вихідні дані для проведення розрахунків представлені в таблиці, розташованій трохи нижче:

Показники по інноваційному проекту Плановий рік
1-й рік 2-й рік 3-й рік
1. Обсяг інвестицій в формі капітало­вкладень, тис. дол. 10 600 2540
2. Обсяг реалізації продукції (без урахування НДС), тис. дол. 9100 17 800 19 700
3. Собівартість продукції підприємства, тис. дол. 6600 11 800 12 300
4. Сума амортизації (проект), тис. дол. 1000 1120 1100
5. Податок на прибуток та інші виплати / відрахування, тис. дол. 800 1100 1130

 

Розв'язання:

 

1. Перш за все, нам необхідно визначити суму загального обсягу інвестицій, представлених у формі капіталовкладень з урахуванням дисконтування, тобто формула прийме такий вигляд:

Загальний обсяг інвестицій = Обсяг інвестицій 1-й рік / (1 + Норма дисконту) роки (ступінь) + ...

сума складе:

Загальний обсяг інвестицій = (10600 / (1 + 0,12)) + (2540 / (1 + 0,12) 2) = 11 489,16 тис. дол.

 

2. Далі знаходимо величину прибутку підприємства, а саме прибуток від реалізації продукції, який може бути розрахований дуже просто, за допомогою використання нижченаведеної формули:

Прибуток підприємства = Обсяг реалізації продукції — Собівартість продукції

А) для 1-го року:

Прибуток від реалізації продукції = 9100 — 6600 =     2500 тис. дол.

Б) для 2-го року:

Прибуток від реалізації продукції = 17800 — 11800 = 6000 тис. дол.

В) для 3-го року:

Прибуток від реалізації продукції = 19700 — 12300 = 7400 тис. дол.

 

3. Тепер я пропоную провести розрахунок такого показника, як чистий прибуток підприємства:

Чистий прибуток підприємства = Прибуток від реалізації продукції — Податок на прибуток

А) для 1-го року:

Чистий прибуток підприємства = 2500 — 800 =   1700 тис. дол.

Б) для 2-го року:

Чистий прибуток підприємства = 6000 — 1100 = 4900 тис. дол.

В) для 3-го року:

Чистий прибуток підприємства = 7400 — 1130 = 6270 тис. дол.

 

4. Ну а чистий дохід підприємства від інноваційних проектів, відповідно, складе таку величину:

Чистий дохід підприємства = Чистий прибуток підприємства + Сума амортизації

А) для 1-го року:

Чистий дохід підприємства = 1700 + 1000 = 2700 тис. дол.

Б) для 2-го року:

Чистий дохід підприємства = 4900 + 1120 = 6020 тис. дол.

В) для 3-го року:

Чистий дохід підприємства = 6270 + 1100 = 7370 тис. дол.

 

5. А знаючи величину чистого доходу підприємства за інвестиційним проектом, ми з вами дуже просто зможемо розрахувати і суму чистого дисконтованого доходу. Формула має вигляд:

Чистий дисконтований дохід = Чистий дохід / (1 + Норма дисконтування) роки (ступінь)

А) для 1-го року:

Чиста поточна вартість = 2700 / (1 + 0,12) = 2410,71 тис. дол.

Б) для 2-го року:

Чиста поточна вартість = 6020 / (1 + 0,12) 2 = 4799,11 тис. дол.

В) для 3-го року:

Чиста поточна вартість = 7370 / (1 + 0,12) 3 = 5245,93 тис. дол.

 

6. І останній показник, котрий характеризує доцільність інвестування та який нам ще належить визначити — це термін окупності інвестицій або, як його ще називають, період окупності проекту з урахуванням дисконтування. Робиться це так, як показано трохи нижче:

— за 1-й рік фінансові вкладення окупляться на суму в 2410,71 тис. дол.

— за 2-й рік фінансові вкладення окупляться на суму в 7209,82 тис. дол., тобто:

2410,71 + 4799,11 = 7209,82 тис. дол.

— за 3-й рік фінансові вкладення окупляться на суму в 4279,34 тис. дол., тобто:

11489,16 — 7209,82 = 4279,34 тис. дол.

Вкладена підприємством сума інвестицій окупиться за 0,82 роки (= 4279,34 / 5245,93), ну або ж за 10 місяців (= 12 × 0,82). Отже, період окупності проекту дорівнює 2 роки та 10 місяців.

2 комментария
  1. Добрый день! Познакомившись с вашим сайтом, была приятно удивлена, настолько подробно и понятно все описано, что трудно не понять.

    В решении ясно приводятся формулы, дабы вычислить необходимые нам — чистый дисконтный доход и период окупаемости инвестиций... и потом подставляются уже известные нам данные. Все понятно и видно, откуда и что берется. Спасибо за решение.

Написать и опубликовать комментарий

Referer: videos tags best