Обсяг інвестицій, Чистий прибуток підприємства, Термін окупності інвестицій (Термін окупності проекту) — Stud-Time.ru

Обсяг інвестицій, Чистий прибуток підприємства, Термін окупності інвестицій (Термін окупності проекту)

У таблиці нижче наведені дані, які характеризують два інноваційні проекти. Саме на підставі цих даних, необхідно визначити, чому будуть рівні такі показники, як чистий дохід (він же сума чистого прибутку та амортизації), очікуваний прибуток від реалізації інноваційного проекту, а також термін окупності інвестицій у формі капітальних вкладень в даний проект, який аналізоване виробниче підприємство планує впровадити в межах 2 років. Вихідні дані для розрахунків наведені в таблиці:

Показники по інноваційним проектам Плановий період
1-й рік 2-й рік
1. Обсяг інвестицій в формі капіталовкладень в даний проект, тис. дол. 5200 1800
2. Обсяг реалізації продукції (це без урахування ПДВ), тис. дол. 9400 10400
3. Собівартість продукції (весь обсяг реалізації), тис. дол. 6300 7200
4. Сума амортизації для цих 2-х проектів, тис. дол. 920 950
5. Податки та відрахування від прибутку, тис. дол. 340 425

 

Розв'язання:


 

1. Наша задача почнеться з того, що ми визначимо величину загального обсягу інвестицій, які повинні бути представлені у формі капіталовкладень без дисконтування. Формула така:

Загальний обсяг інвестицій = Обсяг інвестицій 1 рік + Обсяг інвестицій 2 рік.

звідси, отримаємо:

Загальний обсяг інвестицій = 5200 + 1800 = 7000 тис. дол.

 

2. Ну а прибуток, отриманий від реалізації продукції, може бути розрахований таким чином:

Прибуток від реалізації = Об'єм реалізації продукції — Собівартість продукції

А) для 1-го року:

Прибуток від реалізації продукції = 9400 — 6300 =   3100 тис. дол.

Б) для 2-го року:

Прибуток від реалізації продукції = 10400 — 7200 = 3200 тис. дол.

 

3. Рухаємося далі та бачимо, що тепер нам з вами необхідно розрахувати чистий прибуток аналізованого виробничого підприємства за формулою, яка показана нижче:

Чистий прибуток підприємства = Прибуток від реалізації — Відрахування від прибутку

А) для 1-го року:

Чистий прибуток підприємства = 3100 — 340 = 2760 тис. дол.

Б) для 2-го року:

Чистий прибуток підприємства = 3200 — 425 = 2775 тис. дол.

 

4. На даному кроці, друзі мої, я пропоную визначити формулу для розрахунку такого важливого показника, що характеризує фінансові вкладення, як чистий дохід. Переходимо до формули:

Чистий дохід за проектом = Чистий прибуток підприємства + Сума амортизації

А) для 1-го року:

Чистий дохід за проектом = 2760 + 920 = 3680 тис. дол.

Б) для 2-го року:

Чистий дохід за проектом = 2775 + 950 = 3725 тис. дол.

 

5. Ну а термін окупності інвестицій у формі капіталовкладень показує нам той період часу, починаючи з якого вкладені інвестором фінанси починають покриватися чистим доходом. Термін окупності інвестицій можна визначити наступним чином:

— за 1-й рік реалізації даного інноваційного проекту, вкладені інвестиції окупляться за рахунок розрахованого нами чистого доходу, сума якого дорівнює 3680 тис. дол.;

— також слід зауважити, що необхідний обсяг інвестицій у формі капіталовкладень на реалізацію інноваційного проекту дорівнює 7000 тис. дол., і, як видно, він більше суми доходу за 1-й рік. Це означає, що за 1-й рік інвестиції не окупаються;

— за рахунок чистого доходу 2-го року (а він дорівнює сумі в 3725 тис. дол.) потрібно окупити інвестиційні вкладення, сума яких 3320 тис. дол., це видно з розрахунку:

Загальний обсяг інвестицій — Чистий дохід за 1-м проектом

сума складе:

7000 — 3680 = 3320 тис. дол.

— тепер нам необхідно визначити величину того коефіцієнта, який покаже нам часовий інтервал (кількість місяців) 2-го року, коли чистий дохід перестане бути ненегативним, і розраховується він таким наведеним нижче чином:

3320 / 3725 = 0,89

Ну а кількість місяців до повної окупності інвестиційного проекту становитиме:

0,89 × 12 місяців = 11 місяців

 

З проведених розрахунків ми можемо сказати, що термін окупності проекту (без урахування дисконтування) буде дорівнювати періоду в 1 рік та 11 місяців.

2 комментария
  1. Доброго дня і дякую, Денисе! Детальна поетапна і, що не менш важливо, безкоштовна інструкція з розв'язання дуже допомогла. Я зрозуміла, що і до чого, тепер сама можу обчислити термін окупності проекту.

Написать и опубликовать комментарий

Referer: videos tags best