Ліквідаційна вартість обладнання, Залишкова вартість обладнання. Норма амортизації, Період окупності та Виручка від реалізації — Stud-Time.ru

Ліквідаційна вартість обладнання, Залишкова вартість обладнання. Норма амортизації, Період окупності та Виручка від реалізації

По деякому товарному підприємству країни наведені наступні розрахункові дані:

— вартість обладнання на підприємстві становить 10 тис. грн.;

— вартість нового обладнання дорівнює 15 тис. грн.;

ліквідаційна вартість складає 0,4 тис. грн.;

— період служби обладнання — 8 років;

— період експлуатації — 6 років.;

— витрати, пов’язані з обслуговуванням застарілого обладнання — 18,0 тис. грн.;

витрати, пов’язані з обслуговуванням нового обладнання — 16,5 тис. грн.;

— також нам відомо, що рентабельність підприємства дорівнює 0,4.

Виходячи з наведених вище даних, необхідно визначити, при якій ліквідаційній вартості фізично застарілого обладнання буде ефективна модернізація.

 

Розв'язання:

 

1. Розрахую норму амортизації за наступною формулою (це потрібно для визначення залишкової вартості обладнання):

Норма амортизації = 1 / Період служби

Норма амортизації = 1 / 8 = 0,125

 

2. Тепер, маючи норму амортизації ми можемо розрахувати залишкову вартість обладнання на підприємстві:

Залишкова вартість = Вартість обладнання × (1 – Норма амортизації × Період експлуатації)

Залишкова вартість = 10 × (1 – 0,125 × 6) = 2,5 тис. грн.

 

3. За наступною формулою розрахуємо втрати від реалізації застарілого обладнання:

Втрати (доходи) від реалізації = Залишкова вартість – Ліквідаційна вартість

Втрати (доходи) від реалізації = 2,5 – 0,4 = 2,1 тис. грн.

 

4. На даному етапі потрібно визначити додаткові капітальні вкладення на заміну обладнання:

Капітальні вкладення = Вартість нового обладнання – Вартість обладнання + Втрати (доходи) від реалізації

Капітальні вкладення = 15,0 – 10,0 + 2,1 = 7,1 тис. грн.

 

5. Визначаємо економію на поточних витратах даного підприємства:

Економія на поточних витратах = Витрати на обслуговування обладнання – Витрати на обслуговування нового обладнання

Економія на поточних витратах = 18,0 – 16,5 = 1,5 тис. грн.

 

6. Період окупності додаткових капіталовкладень для заміни старого обладнання складуть:

Період окупності = Капітальні вкладення / Економія на поточних витратах

Період окупності = 7,1 / 1,5 = 4,7 роки

 

7. З проведеного розрахунку ми бачимо, що заміна є неефективною. Отримані дані не відповідають нашій умові. Ми можемо виправдати дану заміну наступним розрахунком:

Залишкова вартість × [(Економія на поточних витратах / R) – (Вартість нового обладнання – Вартість старого обладнання)] = 2,5 ×[(1,5 / 0,25) – (15 - 10)] = 1,5 тис. грн.

 

8. Звідси:

Ліквідаційна вартість = Залишкова вартість – Дані з попереднього розрахунку

Ліквідаційна вартість = 2,5 – 1,5 = 1,0 тис. грн.

 

 

Відповідь:

тільки тоді, коли ліквідаційна вартість фізично застарілого обладнання складе 1 тис. грн., модернізація буде ефективною.

 

Написать и опубликовать комментарий