Оборотні фонди підприємства та Оборотність оборотних засобів. Тривалість одного обороту оборотних коштів — розрахунок :) — Stud-Time.ru

Оборотні фонди підприємства та Оборотність оборотних засобів. Тривалість одного обороту оборотних коштів — розрахунок :)

Підприємство планує, що в поточному році обсяг реалізації продукції буде рівний 300 тис. грн., середній залишок нормованих оборотних засобів має становити 32 тис. грн.

Необхідно визначити кількість оборотів, а також тривалість одного обороту оборотних засобів даного виробничого підприємства, котре випускає товарну продукцію.

 

Розв'язання:

 

1. Спочатку визначу кількість оборотів, використовуючи наступний розрахунок:

Кількість оборотів = Обсяг реалізованої продукції / Середній залишок нормованих оборотних засобів

Кількість оборотів = 300 / 32 = 9,4 (оборотів)

 

2. Ну а далі розрахую тривалість одного обороту на нашому підприємстві:

Тривалість одного обороту = 365 днів × Середній залишок нормованих оборотних засобів / Обсяг реалізації продукції

Тривалість 1 обороту = 365 × 32 / 300 = 38,9 (днів)

 

Відповідь:

кількість оборотів становитиме 9,4 оборотів, тривалість одного обороту буде дорівнювати 38,9 днів

Написать и опубликовать комментарий