Фондовіддача основних фондів та Фондомісткість на підприємстві, Основні фонди підприємства, Вартість основних фондів :) — Stud-Time.ru

Фондовіддача основних фондів та Фондомісткість на підприємстві, Основні фонди підприємства, Вартість основних фондів :)

З умови нам відомо, що основні виробничі фонди підприємства на початок звітного періоду склали 6390 тис. євро. Через декілька місяців (а саме у травні) товарне підприємство придбало у постачальника додатково ще основні фонди на суму 688 тис. євро., а ще через деяку кількість місяців (у жовтні місяці) вивело з експлуатації ті основні фонди, які фізично застаріли та їх сума склала 134 тис. євро. Також нам зазначено, що у звітному періоді обсяг випуску продукції на аналізованому виробничому підприємстві повинен знаходитися на рівні 26740 тис. євро.

Необхідно розрахувати фондовіддачу основних фондів, а також фондомісткість.

 

Розв'язання:


1. Для того, щоб визначити фондовіддачу та фондомісткість на аналізованому підприємстві спочатку нам необхідно розрахувати деякий показник. Цим показником є середньорічна вартість основних фондів:

Середньорічна вартість основних фондів = Основні виробничі фонди + (Додатково придбані основні фонди × 6 / 12 місяців) – (Фізично застарілі основні фонди × 3 / 12 місяців)

Середньорічна вартість основних фондів = 6390 + (688 × 6 / 12) – (134 × 3 / 12) = 6390 + 344 – 33,5 = 6700,5 тис. євро

 

2. Фондовіддача основних фондів підприємства на кінець звітного періоду складе:

Фондовіддача основних фондів = Обсяг випуску продукції / Середньорічна вартість основних фондів

Фондовіддача основних фондів = 26740 / 6700,5 = 3,99

 

3. Фондомісткість

Фондомісткість = Середньорічна вартість основних фондів / Обсяг випуску продукції

Фондомісткість = 6700,5 / 26740 = 0,25

 

 

Висновок:

відносно фондовіддачі:

на 1 євро вартості основних фондів підприємства припадає 3,99 євро вартості виробленої продукції;

відносно фондомісткості:

на 1 євро вартості виготовленої продукції припадає 0,25 євро основних фондів аналізованого підприємства.

 

 

Написать и опубликовать комментарий