Факторний аналіз, Рентабельність власного капіталу підприємства, Рентабельність капіталу, а також Чистий прибуток підприємства — Stud-Time.ru

Факторний аналіз, Рентабельність власного капіталу підприємства, Рентабельність капіталу, а також Чистий прибуток підприємства

Відомі наступні дані по виробничому підприємству, яке виготовляє товарну продукцію:

Показники

План

Факт

1. Прибуток до оподаткування, тис. дол.

48210

46310

2. Сума податку на прибуток підприємства, тис. дол.

16044

15141

3. Виручка від реалізації продукції цього підприємства, тис. дол.

270884

258492

4. Сукупний капітал цього аналізованого виробничого підприємства, тис. дол.

520520

525540

5. А власний капітал підприємства, по якому проводиться необхідний аналіз, тис. дол.

390490

384900

Необхідно провести факторний аналіз рентабельності власного капіталу виробничого підприємства.

 

Розв'язання:

 

1. Перш за все, давайте визначимо формулу для розрахунку нашого основного показника такого як рентабельність власного капіталу нашого аналізованого підприємства. А формула буде наступна:

Рентабельність власного капіталу = Чистий прибуток підприємства / Власний капітал підприємства

 

2. Ну а тепер почнемо визначати по порядку всі необхідні показники. Перший з них — це чистий прибуток виробничого підприємства, який дорівнюватиме:

Чистий прибуток план = Прибуток до оподаткування — Сума податку на прибуток

Тепер робимо розрахунок для нашого планового періоду і фактично (тобто за звітний період):

А) за планом:

Чистий прибуток план = 48210 — 16044 = 32166 тис. дол.

Б) фактично:

Чистий прибуток факт = 46310 — 15141 = 31169 тис. дол.

 

3. Отже, показник рентабельності власного капіталу підприємства становитиме:

Рентабельність власного капіталу = Чистий прибуток / Власний капітал підприємства

А) за планом:

Рентабельність власного капіталу план = 32166 / 390490 = 0,0824

Б) фактично:

Рентабельність власного капіталу факт = 31169 / 384900 = 0,0810

 

4. І тепер, ми запросто можемо визначити зміну рентабельності власного капіталу в звітному (фактичному) році в порівнянні з попереднім (тобто плановим):

Зміна рентабельності власного капіталу = 0,0810 — 0,0824 = -0,0014

 

 

Тепер я пропоную більш детально розібрати вплив різних факторів на зміну рентабельності власного капіталу нашого підприємства в звітному році.

1. Проводиться визначення зміни рентабельності власного капіталу даного підприємства за рахунок зміни чистого прибутку:

Δ Рентабельність власного капіталу (Δ Чистий прибуток) = (Чистий прибуток факт — Чистий прибуток план) × (1 / Власний капітал підприємства план)

звідси:

Δ Рентабельність власного капіталу (Δ Чистий прибуток) = (31169 — 32166) × (1/384900) = -0,0026

 

2. Тепер теж саме тільки за рахунок зміни суми власного капіталу підприємства. Розрахунок практично такий же, як і в попередньому розрахунку:

Δ Рентабельність власного капіталу (Δ Власний капітал) = Чистий прибуток факт × (1 / Власний капітал підприємства факт — 1 / Власний капітал підприємства план)

звідси:

Δ Рентабельність власного капіталу (Δ Власний капітал) = 31169 × (1 / 384900 – 1 / 390490) = +0,0012

 

3. Тепер у нас є можливість визначити загальні зміни показника рентабельності:

Δ Рентабельність власного капіталу = Δ Рентабельність власного капіталу (Δ Чистий прибуток) + Δ Рентабельність власного капіталу (Δ Власний капітал підприємства)

звідси:

Δ Рентабельність власного капіталу = -0,0026 + 0,0012 = -0,0014

 

З проведеного розрахунку ми бачимо, що зменшення чистого прибутку підприємства на 997 тис. дол. (= 31169 — 32166) негативно позначилося на рентабельності власного капіталу, а зменшення суми власного капіталу підприємства на 5590 тис. дол. (= 384 900 — 390 490) позитивно вплинуло на той же показник рентабельності.

Написать и опубликовать комментарий

Referer: videos tags best