Чистий дохід підприємства, Чиста приведена вартість, а також Індекс рентабельності деякого інвестиційного проекту — Stud-Time.ru

Чистий дохід підприємства, Чиста приведена вартість, а також Індекс рентабельності деякого інвестиційного проекту

Показник по інвестиційному проекту Плановий період
1-й рік 2-й рік 3-й рік
1. Обсяг інвестицій в формі капітальних вкладень, тис. дол. 3200 1400
2. Чистий дохід від реалізації даного проекту, тис. дол. 980 1980 2800
3. Сума амортизації по інвестиціях, тис. дол. 160 340 400
4. Норма дисконту — 10%, коефіцієнт 0,1 0,1 0,1

На підставі даних, які наведені у таблиці, розташованої трохи вище, необхідно визначити такі важливі показники оцінки доцільності інвестування грошових коштів, як:

чистий дисконтований дохід за інвестиційним проектом;

чиста приведена вартість фінансового вкладення;

індекс рентабельності проекту підприємства.

 

Розв'язання:

 

1. Для початку нам з вами буде корисно провести розрахунок показника, назва якому чистий дохід підприємства від реалізації інвестиційного проекту. У цьому нам допоможе така формула:

Чистий дохід підприємства = Чистий дохід від реалізації + Сума амортизації

А) для 1-го року:

Чистий дохід підприємства = 980 + 160 =   1140 тис. дол.

Б) для 2-го року:

Чистий дохід підприємства = 1980 + 340 = 2320 тис. дол.

В) для 3-го року:

Чистий дохід підприємства = 2800 + 400 = 3200 тис. дол.

 

2. На цьому кроці ми з вами приступаємо до визначення чистого дисконтованого доходу, тобто:

Чистий дисконтований дохід = Чистий дохід / (1 + Норма дисконту) роки (ступінь)

отже, отримаємо:

Чистий дисконтований дохід = (1140 / (1 + 0,1)) + (2320 / (1 + 0,1) 2) + (3200 / (1 + 0,1) 3) = 1140 / 1,10 + 2320 / 1,21 + 3200 / 1,33 = 1036,36 + 1917,35 + 2406,01 = 5359,72 тис. дол.

 

3. Ну і тепер давайте разом знайдемо величину дисконтованої суми інвестицій в цей проект:

Дисконтована сума = Обсяг інвестицій / (1 + Норма дисконту) роки (ступінь)

бачимо, що:

Дисконтована сума = (3200 / (1 + 0,1)) + (1400 / (1 + 0,1) 2) = 4066,11 тис. дол.

 

4. Для того щоб розрахувати наступну величину, яка пов'язана з аналізованим нами інвестиційним проектом, давайте будемо використовувати таку нижченаведену розрахункову формулу:

Чиста приведена вартість = Чистий дисконтований дохід — Сума дисконту

і у нас виходить:

Чистий наведений ефект = 5359,72 — 4066,11 = 1293,61 тис. дол.

 

5. Ну а наш останній показник, який запитується в даній задачі, називається індекс рентабельності або індекс прибутковості інвестиційного проекту і розраховується так, як показано нижче:

Індекс рентабельності = Чистий дисконтований дохід / Дисконтована сума

і виходить:

Індекс рентабельності = 5359,72 / 4066,11 = 1,32

Так як індекс рентабельності більше одиниці (тобто 1,32 > 1), то це означає, що ми можемо прийняти рішення про доцільність реалізації аналізованого інвестиційного проекту.

2 комментария
  1. Тривалий період намагалася розв'язувати такі задачи, але ніяк не могла зрозуміти, як знаходити величину дисконтованої суми, тому і не виходило знайти індекс рентабельності. Дякую вам за те, що так послідовно і детально все описали. It's super!!

Написать и опубликовать комментарий

Referer: videos tags best