Визначаємо Балансовий прибуток підприємства, якщо нам відомі: Обсяг реалізації продукції та Витрати на виробництво продукції — Stud-Time.ru

Визначаємо Балансовий прибуток підприємства, якщо нам відомі: Обсяг реалізації продукції та Витрати на виробництво продукції

Необхідно визначити балансовий прибуток підприємства у запланованому році, якщо відомі такі показники діяльності аналізованого виробничого підприємства:

обсяг реалізації продукції складає 6800 тис. дол.;

витрати на виробництво продукції рівні 4600 тис. дол.;

витрати на реалізацію продукції підприємства рівні 50 тис. дол.;

сума дивідендів, отримана від придбання акцій, становитиме 10 тис. дол.;

дохід від операційної оренди активів виробничого підприємства склав 25 тис. дол.

 

Розв'язання:


Для того, щоб визначити балансовий прибуток підприємства необхідно використати наступну розрахункову формулу:

Балансовий прибуток підприємства = Обсяг реалізації продукції – Витрати на виробництво продукції – Витрати, пов’язані з реалізацією продукції + Дивіденди, отримані від купівлі акцій + Дохід від оренди активів

Балансовий прибуток = 10200 – 5060 – 78 + 17 + 33 = 5112 тис. дол.

 

 

Відповідь:

ми визначили, що балансовий прибуток аналізованого підприємства у запланованому році становитиме 5112 тис. дол.

 

 

Написать и опубликовать комментарий