Фондовіддача основних фондів та Темп зростання фондовіддачі. Коефіцієнт завантаження основних фондів, Валова продукція — Stud-Time.ru

Фондовіддача основних фондів та Темп зростання фондовіддачі. Коефіцієнт завантаження основних фондів, Валова продукція

Є дані, які характеризують основні фонди та діяльність підприємства:

— валова продукція базисного року (ціни оптові) склала 12600 тис. євро.;

— основний капітал даного виробничого підприємства рівний 6700 тис. євро.;

— активна частина основного капіталу згаданого виробничого підприємства — 0,7;

— коефіцієнт завантаження основних виробничих фондів, відповідно, буде становити 0,8.

В подальшому підприємство планує, що активна частина основного капіталу буде рівна 0,73, а коефіцієнт завантаження – 0,83 (тобто ці показники зростуть).

Необхідно визначити темп зростання фондовіддачі.

 

Розв'язання:

 

1. Взагалі показник фондовіддачі розраховується як відношення вартості валової товарної продукції до вартості основного капіталу. Маючи формулу, розрахую показник фондовіддачі на підприємстві у базисному році:

Фондовіддача (базисний рік) = Вартість валової продукції / Вартість основного капіталу

Фондовіддача (базисний рік) = 12600 / 6700 = 1,88 євро.

 

2. Для розрахунку активної частини основного капіталу підприємства у базовому році використаю наступну формулу:

Активна частина основного капіталу (базовий рік) = Вартість основного капіталу × Активна частина основного капіталу

звідси:

Активна частина основного капіталу (базовий рік) = 6700 × 0,7 = 4690 тис. євро.

 

3. Тепер необхідно розрахувати скільки складе показник фондовіддачі по активній частині основного капіталу. Робиться це наступним чином:

Фондовіддача (по активній частині основного капіталу) = Вартість валової товарної продукції / Активна частина основного капіталу

Фондовіддача (по активній частині основного капіталу) = 12600 / 4690 = 2,69 євро.

 

4. Розмір активної частини основного капіталу підприємства в запланованому році:

Активна частина основного капіталу (запланована) = Вартість основного капіталу × Активна частина основного капіталу у запланованому році

звідси:

Активна частина основного капіталу (запланована) = 6700 × 0,73 = 4891 тис. євро.

 

5. Тепер можна переходити до розрахунку вартості валової товарної продукції у запланованому році. Її розмір буду визначати наступним чином:

Вартість валової продукції (запланована) = Активна частина основного капіталу (запланована) × Фондовіддача (по активній частині основного капіталу)

Вартість валової продукції (запланована) = 4891 × 2,69 = 13156,79 тис. євро.

 

6. Показник фондовіддачі у майбутньому періоді дорівнюватиме:

6.1. устаткування підприємства використовується на базисному рівні, звідси:

Фондовіддача (базисний рівень) = Запланована на майбутній рік вартість валової товарної продукції / Вартість основного капіталу підприємства

Фондовіддача (запланований рік) = 13156,79 / 6700 = 1,96 євро.

 

6.2. застосування поліпшеного використання устаткування підприємства. При цьому обсяг виробництва на даному підприємстві зросте. Розрахунок наступний:

Коефіцієнт завантаження у запланованому році / Коефіцієнт завантаження у базисному році

звідси:

0,83 / 0,8 = 1,04

 

З проведених розрахунків випливає, що фондовіддача буде зростати пропорційно.

Фондовіддача (запланований рік) = Фондовіддача (базисний рівень) × (Коефіцієнт завантаження у запланованому році / коефіцієнт завантаження у базисному році)

Фондовіддача (запланований рік) = 1,96 × 1,04 = 2,04

 

7. І нарешті, тепер я маю змогу визначити темп зростання фондовіддачі. Темп зростання фондовіддачі розраховується як відношення показників фондовіддачі майбутнього періоду до фондовіддачі базисного періоду, тобто:

Темп зростання фондовіддачі = Фондовіддача майбутнього періоду / Фондовіддача базисного періоду

звідси:

Темп зростання фондовіддачі = 2,04 / 1,88 = 1,08 5

 

 

Відповідь:

зробивши необхідний покроковий розрахунок я можу зробити висновок, що темп зростання фондовіддачі на аналізованому підприємстві становить 1,085

 

Написать и опубликовать комментарий