Визначаємо швидкість обігу грошей в аналізованій країні, знаючи Грошову масу країни та Валовий національний продукт (ВНП) — Stud-Time.ru

Визначаємо швидкість обігу грошей в аналізованій країні, знаючи Грошову масу країни та Валовий національний продукт (ВНП)

По деякій аналізованій країні нам відомі наступні дані, виходячи з яких, необхідно розрахувати швидкість обороту грошей. Дані для проведення розрахунку:

грошова маса готівкових та безготівкових грошей склала 320 млрд. дол.;

валовий національний продукт дорівнює 3820 млн. дол.

 

Розв'язання:


Швидкість обороту грошей розраховується як відношення номінального валового національного продукту до об’єму грошової маси готівкових та безготівкових грошей, яка знаходиться в обороті країни, тобто розрахунок має такий вигляд:

Швидкість обігу грошей = Валовий національний продукт / Грошова маса в країні

звідси, сума складе:

Швидкість обороту грошей = 3,820 / 320 = 0,01

 

Відповідь:

з проведеного розрахунку видно, що швидкість обороту коштів дорівнює 0,01.

Написать и опубликовать комментарий

Referer: videos tags best