Чому дорівнюватиме Залишкова вартість верстата, якщо нам відомі: Первісна вартість, Відновлювальна вартість та Норма амортизації — Stud-Time.ru

Необхідно визначити залишкову вартість верстата на виробничому підприємстві якщо відомо, що його початкова (первісна) вартість складає 50 тис.грн., відновна (відновлювальна) 44 тис. грн., а норма амортизації – 18%, також відомий термін експлуатації верстата, який становить 4 роки.

Розв’язання:

Залишкову вартість верстату я буду розраховувати наступним чином, а саме методом віднімання суми амортизації за кожен рік від первісної (відновної) його вартості.

Формула для розрахунку залишкової вартості:

Залишкова вартість = Первісна (відновна) вартість – Сума амортизації

А) тепер необхідно зробити вирахування із первісної вартості, яке складає 50000 грн.:

1 рік: 50000 × 0,18 = 9000 грн.

2 рік: (50000 – 9000) × 0,18 = 41000 × 0,18 = 7380 грн.

3 рік: (41000 – 7380) × 0,18 = 33620 × 0,18 = 6051,6 грн.

4 рік: (33620 – 6051,6) × 0,18 = 27568,4 × 0,18 = 4962,3 грн.

Звідси можна розрахувати залишкову вартість верстата, яка буде дорівнювати:

27568,4 – 4962,3 = 22606,1 грн.

Або трохи по-іншому:     50000 – 9000 — 7380 – 6051,6 – 4962,3 = 22606,1 грн.

Б) вирахування із відновної вартості, розмір якої становить 44000 грн.

1 рік: 44000 × 0,18 = 7920 грн.

2 рік: (44000 – 7920) × 0,18 = 36080 × 0,18 = 6494,4 грн.

3 рік: (36080 – 6494,4) × 0,18 = 29585,6 × 0,18 = 5325,4 грн.

4 рік: (29585,6 – 5325,4) × 0,18 = 24260,2 × 0,18 = 4366,8 грн.

Звідси, залишкова вартість верстата при сучасних цінах та нових індексах буде дорівнювати:

24260,2 – 4366,8 = 19893,4 грн.

Або: 44000 – 7920 – 6494,4 – 5325,4 – 4366,8 = 19893,4 грн.

Related Posts