Чи можуть національні заощадження країни бути спрямовані на кредитування партнерів. Розрахунок таких показників, як національні заощадження країни, споживчі витрати, державні витрати, витрати на інвестиції, а також національні заощадження | Stud-Time.ru

Виходячи з даних, які наведені нижче, необхідно розрахувати, чому дорівнюватимуть національні заощадження держави, а також сказати, чи зможе ця країна направити частину своїх національних заощаджень на те, щоб кредитувати своїх закордонних партнерів:

сукупний випуск товарів та послуг, які були зроблені всередині країни — 340 млрд. дол.;

чистий експорт даної держави складає 14 млрд. дол.;

споживчі витрати рівні 36% від суми внутрішніх витрат держави;

— ну а державні витрати рівні 22% від суми внутрішніх витрат аналізованої країни.

Розв’язання:

1. Макроекономічна дисципліна показує нам, що головна тотожність для національних рахунків виражається у вигляді формули, яка приведена трохи нижче:

Y = C + I + G + NX, де:

Y — національний дохід держави (тобто сукупний випуск продукції, яка виробляється всередині цієї держави), млрд. дол.;

С — споживчі витрати, млрд. дол.;

I — витрати на інвестиції, млрд. дол.;

G — державні витрати, млрд. дол.;

NX — ну а це, думаю, що ви вже знаєте, чистий експорт, який дуже просто розраховується, шляхом віднімання імпорту від суми експорту країни, млрд. дол.

А тепер, давайте виведемо всі суми, які нам необхідні. Ми їх будемо брати з умови задачі. А ті суми, яких у нас немає, ми запросто зможемо розрахувати:

А) Y = Національний дохід = Сукупний випуск = 340 млрд. дол.

Б) С = Споживчі витрати = Споживчі витрати коефіцієнт × Сукупний випуск

звідси, маємо:

Витрати на споживання = 0,36 × 340 = 122,4 млрд. дол.

В) G = Державні витрати = Державні витрати коефіцієнт × Сукупний випуск

звідси, сума складе:

Державні витрати = 0,22 × 340 = 74,8 млрд. дол.

Г) NX = Чистий експорт = 14 млрд. дол.

2. Далі, виходячи з перерахованих вище сум, пропоную переходити до розрахунку внутрішніх витрат на інвестиції країни, які ми можемо визначити за допомогою такої формули:

Витрати на інвестиції = Національний дохід — Споживчі витрати — Державні витрати — Чистий експорт

або, так:

I = Y — C — G — NX = 340 — 122,4 — 74,8 — 14 = 128,8 млрд. дол.

3. На цьому етапі нам з вами необхідно визначити, чому дорівнюватиме величина національних заощаджень, розрахунок яких ми можемо зробити наступним чином:

Національні заощадження = Національний дохід — Споживчі витрати — Державні витрати

або, розрахунок прийме такий вигляд:

Sn = Y — C — G = 340 — 122,4 — 74,8 = 142,8 млрд. дол.

4. І остання наша дія — це знаходження різниці між такими двома показниками, як національні заощадження і внутрішні витрати на інвестиції. Отже зробимо це:

Національні заощадження — Витрати на інвестиції = 142,8 — 128,8 = 14 млрд. дол.

Висновок:

отже, провівши всі необхідні розрахунки, ми можемо сказати, що дана держава має можливість направити певну частину своїх заощаджень на те, щоб кредитувати своїх зарубіжних партнерів.

Related Posts