Рынок ценных бумаг — Страница 3 — Stud-Time.ru

Рынок ценных бумаг

Рыночная цена 1 акции с непостоянным приростом дивидендов — простой расчет, который не содержит подводных камней :)

Из условия нам известно, что куплена акция, на которую период начисления дивидендов таков: 1 год – 60 долл., а в последующие 2 года происходит рост на 12 долл. Норма доходности акций равна 13% годовых. И понятно, что данная акция была приобретена на 3 года (1 год + еще 2 года).

Необходимо рассчитать рыночную цену одной акции с непостоянным приростом дивидендов.

 ... см. полный вариант записи ...

Ціна 1 акції з постійним приростом дивідендів – модель Гордона. Розрахунок Очікуваного розміру дивідендів через один рік

З умови даної задачі нам відомо, що останнім часом на кожну акцію фірма виплатила дивіденд, розмір якого рівний 2,2 євро. При цьому фірма сподівається на щорічний приріст дивідендів на 12%. Також зазначено, що ставка доходності акції дорівнює 14%.

Потрібно розрахувати, скільки складе ціна 1 акції з постійним приростом дивідендів.

 ... см. полный вариант записи ...

Производим расчет такого немаловажного показателя по предмету Рынок ценных бумаг, как Цена 1 акции с постоянным дивидендом

Известны следующие данные по задаче: фирма выплатит годовой дивиденд в сумме 7 долл. на 1 акцию. Известно, что необходимая ставка доходности акций составляет 18%.

Необходимо определить, какой будет цена одной акции с постоянными дивидендами.

 ... см. полный вариант записи ...

Рассчитываем Начальные затраты покупателя опциона, а также Финансовый результат от операций с опционами — это просто!

Данная задача нам сообщает, что покупатель (инвестор) приобрел опцион-пут на 180 акций по цене исполнителя 75 долл., при том, что текущая цена составляет 68 долл. По окончанию срока действия данного опциона стоимость приобретенной акции будет равняться 64 долл.

Нужно рассчитать все начальные затраты покупателя, связанные с приобретением опциона, при том, что цена опциона равна 16 долл., а также определить финансовые результаты от операций с опционами.

 ... см. полный вариант записи ...

В даній задачі нам необхідно буде визначити, чому дорівнюватиме Премія продавця опціону та премія покупця опціону (інвестора)

Деякий покупець придбав опціони на продаж 340 акцій, ціна виконавця на які складає 95 дол. за 1 штуку. Також відомо, що поточний курс становить 85 дол., а термін дії контракту складає 4 місяці. Ціна опціону рівна 6-ти доларам.

Необхідно визначити розмір загальної премії продавця опціону та загальну премію покупця опціону.

 ... см. полный вариант записи ...

Определяем Рыночную стоимость облигации, если нам известны: Номинальная стоимость, Купонная ставка и Ставка дисконта

По условию этой задачи, облигация была выпущена сроком на 2 года. Номинальная стоимость облигации составляет 750 долл., ну а купонная ставка равна 10% годовых. Также еще сказано, что выплата процентов происходит ежегодно при ставке дисконта 14%.

Нужно определить, сколько составит рыночная стоимость облигации.

 ... см. полный вариант записи ...

Ринкова ціна однієї акції з непостійним приростом дивідендів — проста формула, а значить, лекгий та швидкий розрахунок

Відомо, що була придбана акція, на яку період нарахування дивідендів є наступним: 1 рік – 60 дол., а наступні два роки збільшення відбувалося на 12 дол. Норма доходності акцій становить 13% річних. Ну і зрозуміло, що дана акція була придбана на 3 роки (1 рік + ще 2 роки).

Необхідно розрахувати ринкову ціну однієї акції з непостійним приростом дивідендів.

 ... см. полный вариант записи ...

Цена акции с постоянным приростом дивидендов, модель Гордона. Рассчитываем Ожидаемый размер дивидендов через один год

Из условия этой задачи нам известно, что в последнее время на каждую акцию фирма выплатила дивиденд, размер которого составил 2,2 евро. При этом фирма надеется на ежегодный прирост дивидендов на 12%. Также указано, что ставка доходности акции равна 14%.

Следует рассчитать, сколько составит цена одной акции с постоянным приростом дивидендов.

 ... см. полный вариант записи ...

Визначаємо, скільки складе Ціна 1 акції з постійними дивідендами, маючи дані: Ціна акції, Річний дивіденд та Ставка доходності акції

Є наступні дані по задачі: фірма виплатить річний дивіденд у розмірі 7 дол. на 1 акцію. Відомо, що, в свою чергу, ставка доходності акцій складає 18%.

Необхідно визначити, якою буде ціна однієї акції з постійними дивідендами.

 ... см. полный вариант записи ...