Деньги и кредит — Страница 2 — Stud-Time.ru

Деньги и кредит

Показники фінансової стійкості, Фінансова стійкість фірми – Позичкові кошти, Залучені кошти, Коефіцієнт автономії

Власні кошти підприємства «АКВА» збільшились за один рік на 450 тис. дол., тобто їх розмір зріс з 51000 до 51450 тис. дол. Сума джерел зросла на 1350 тис. дол. – з 52300 до 53650 тис. дол.

Необхідно розрахувати суму позичкових та залучених коштів на початок звітного року та на кінець цього ж звітного періоду, а також визначити коефіцієнт автономії. Додатково потрібно сказати, чи зросла за рік фінансова стійкість підприємства «АКВА».
 ... см. полный вариант записи ...

Давайте визначимо Пропозицію грошей М1 в країні за допомогою використання всім відомої формули грошового мультиплікатора

Відомо, що грошова база Н формується з наступних показників:

готівкові кошти поза банківською системою;

надлишкові банківські резерви;

обов'язкові резерви за депозитами по чекам та  по строкових  депозитах.

1. Попит приватного сектора на готівкові кошти (CU) становить певну фіксовану частку α від депозитів по чеках:

CU = ɑDch­

2. У вигляді надлишкових резервів банки тримають (E) фіксовану долю ɛ від депозитів по чеках:

E = ɛDch

3. Депозити, які були визначені як строкові містять частку ɣ від депозитів по чеках:

Dt = ɣDch

4. Норми обов’язкових резервів для чекових і строкових депозитів рівні:

rt та rch

Необхідно розрахувати:

1. визначити формулу для знаходження грошового мультиплікатора M1;

2. пропозицію грошей M1, якщо маємо:

Н = 167;

ɣ = 1;

rch = 0,13;

rt = 0,07;

ɛ = 0,05;

ɑ = 0,4.

 ... см. полный вариант записи ...

Номінальна відсоткова ставка по кредиту комерційного банку – використання популярної у студентів формули Фішера :)

Темп інфляції (річний) становить 18%, банк планує отримати 9% доходу після того, як ним буде надано кредит деякому виробничому підприємству.

Необхідно визначити, скільки складе номінальна відсоткова ставка, при котрій банк захоче надати кредит аналізованому підприємству.

 ... см. полный вариант записи ...

Перший внесок грошових коштів на рахунок комерційного банку – Друзі, використовуємо простий розрахунок (рівняння). Дивіться :)

Комерційний банк країни пропонує 50% річних. Акціонерне товариство «МРІЯ», робить внесок та бажає отримати через 2 роки 156 млн. євро.
Необхідно визначити, яким має бути перший внесок ВАТ «МРІЯ» на рахунок даного банку.

 ... см. полный вариант записи ...

Сума винагороди комерційного банку (іншої фінансової установи) за надання кредиту аналізованому виробничому підприємству

Відомо, що виробниче підприємство бере кредит в банку на суму 5600 євро строком на 6 місяців (півроку). При цьому норма процента складає 13% річних.

Необхідно визначити суму винагороди банку за виданий даному підприємству кредит.

 ... см. полный вариант записи ...

Визначаємо швидкість обігу грошей в аналізованій країні, знаючи Грошову масу країни та Валовий національний продукт (ВНП)

По деякій аналізованій країні нам відомі наступні дані, виходячи з яких, необхідно розрахувати швидкість обороту грошей. Дані для проведення розрахунку:

грошова маса готівкових та безготівкових грошей склала 320 млрд. дол.;

валовий національний продукт дорівнює 3820 млн. дол.

 ... см. полный вариант записи ...

Referer: videos tags best