Балансовий прибуток підприємства, Прибуток від реалізації. Також формула для такого показника, як Рентабельність продажів :) — Stud-Time.ru

Є такі дані по діяльності деякого виробничого підприємства, яке аналізується в даній задачі:

обсяг випуску продукції підприємством за один рік становив 22 млн. дол.;

витрати на виробництво цієї товарної продукції рівні 14 млн. дол.;

відсотки за депозитами в банках становлять 780 тис. дол.;

доходи з цінних паперів складають 408 тис. дол.;

розмір орендної плати, яку виплачує аналізоване підприємство за те, що орендує деякі виробничі приміщення, становить 402 тис. дол.;

штрафи, які підприємство повинно сплатити за порушення договору — 625 тис. дол.;

збитки виробничого підприємства від списання боргів рівні 12 тис. дол.;

— ну а витрати на благодійність становлять 16 тис. дол.

Виходячи з перерахованих трохи вище даних, потрібно розрахувати такий важливий показник, як балансовий прибуток підприємства, а також потрібно зробити розрахунок рентабельності продажів.

Розв’язання:

1.Спочатку пропоную вивести формулу, яка призначена для розрахунку балансового прибутку:

Балансовий прибуток = Прибуток від реалізації продукції + Прибуток від інших операцій ± Прибуток або збиток від позареалізаційних операцій

2. Тепер, коли ми знаємо нашу основну формулу, продовжимо наш шлях до вирішення завдання і розрахуємо перший необхідний нам показник:

Прибуток від реалізації продукції = Обсяг випуску продукції — Витрати на виробництво

звідси:

Прибуток підприємства = 22000000 — 14000000 = 8000000 дол.

3. І зараз, коли у нас є сума прибутку підприємства, ми можемо рухатися далі і переходити до визначення балансового прибутку. Ось, як потрібно розраховувати даний показник:

Балансовий прибуток = Прибуток підприємства від реалізації + (Відсотки по депозитах + Доходи з цінних паперів + Орендна плата + Штрафи за порушення договорів — (Збитки від списання боргів + Витрати на благодійність))

отже:

Балансовий прибуток = 8000000 + (780 000 + 408 000 + 402 000 + 625 000 — (12000 + 16000)) = 8000000 + 2215000 – 28000 = 10187000 дол.

4. Ну і рентабельність продажів відповідно буде дорівнювати:

Рентабельність продажів = (Прибуток від реалізації / Обсяг випуску продукції) × 100%

Рентабельність продажів = (8000000 / 22000000) × 100 = 36,36%

Related Posts