1 неделю назад – Комментариев нет Необхідно вибрати той варіант для вкладення грошових коштів, який є найбільш вигідним з точки зору інвестування, якщо сума вкладення

Read More

Необходимо определить, чему будет равна прибыль от реализации продукции, которую получит предприятие в запланированном году, а также рассчитать прирост прибыли в сравнении с предыдущим периодом,

Read More

Деяка виробнича фірма виготовляє один вид товарної продукції. Зазначено, що ціна одиниці продукції становить 85 дол., сума змінних витрат на одиницю товарної продукції дорівнює 35

Read More

Некое акционерное общество приобрело облигацию другого ОАО за 7600 долл. Указано, что  номинальная стоимость данной облигации равна 8350 долл., а срок погашения облигации, приобретенной у

Read More

1 неделю назад – Комментариев нет Указано, что в некоторой малой открытой экономике определенной страны функция инвестиций и функция чистого экспорта описаны нижеприведенными уравнениями: 1.

Read More

В условии задачи сказано, что вкладчик внес на счет в банке сумму в размере 7500 долл., при этом процентная ставка равна 12% годовых. Необходимо рассчитать

Read More

Відомі такі дані по аналізованому підприємстві: — виручка від реалізації продукції підприємства склала 22 300 дол.; — змінні витрати на виготовлення продукції 14200 дол.; —

Read More

Є такі дані по завданню, виходячи з яких, необхідно провести повний аналіз рентабельності діяльності виробничого підприємства і розрахувати всі показники рентабельності, які тільки можливо: Показники

Read More