Аналіз прибутку підприємства, Вплив факторів на зміну прибутку від реалізації, Резерви для збільшення прибутку на підприємстві – розрахунки | Stud-Time.ru

Згідно тих даних, що наведені у таблиці, потрібно провести аналіз прибутку підприємства. А також необхідно визначити вплив факторів, зміна яких призвела до зміни (збільшення або зменшення) прибутку від реалізації продукції підприємства у звітному році порівняно з попереднім.

Необхідно сказати, які резерви збільшення прибутку є на даному підприємстві.

Показник

План Факт Відхилення, +, —

Відхилення, %

1

2 3 4

1. Обсяг реалізації всієї продукції:

1.1. грошові одиниці, тис. дол.

800

900 +100

+12,5

1.2. натуральні одиниці, тони

40000

60000 +20000

+50

2. Вартість 1 тони товарної продукції:

2.1. доларів за 1 тону, дол./т

20

15 -5

-25

3. Собівартість 1 тони готової продукції:

3.1. доларів за 1 тону, дол./т

18

14 -4

-22,22

3.2. загальна вартість, дол.

720

840 +120

+16,67

4. Прибуток від реалізації 1 тони продукції:

4.1. доларів з тони, дол./т

2

1 -1

-50

5. Прибуток від реалізації випущеної продукції:

5.1. у тис. дол.

80

60 -20

-25

Розв’язання:

Вище у таблиці ми провели необхідний розрахунок, а саме визначили, як того і вимагає задача даного типу, абсолютне та відносне відхилення по всім показникам.

Тепер давайте будемо визначати, як зміни необхідних нам факторів вплинули на зміну величини прибутку від реалізації продукції.

Всі дані для розрахунків беремо з розрахункової таблиці.

1. Перш за все, визначимо вплив збільшення обсягу реалізації товарної продукції в натуральному вираженні на зміну величини прибутку від реалізації продукції:

Зміна величини прибутку від реалізації продукції = Зміна обсягу реалізації продукції в натуральних одиницях × Прибуток від реалізації 1 тони продукції

або (для Вашого розуміння, звідки беруться ці дані у розрахунку):

Рядок 5.1. Стовпчик 4 = Рядок 1.2. Стовпчик 4 × Рядок 4.1. Стовпчик 2

звідси:

Зміна величини прибутку від реалізації продукції = (+20000) × 2 дол. / тона = +40000 дол.

2. Тепер будемо визначати вплив зменшення вартості однієї тони продукції на зміну величини прибутку від реалізації товарної продукції підприємства:

Зміна величини прибутку від реалізації продукції = Зміна вартості однієї тони продукції × Зміна обсягу реалізації продукції в натуральних одиницях

або:

Рядок 5.1. Стовпчик 4 = Рядок 2.1. Стовпчик 4 × Рядок 1.2. Стовпчик 3

звідси:

Зміна величини прибутку від реалізації продукції = (-5) × 60000 тон = -300000 дол.

3. Розраховуємо вплив третього фактора, а саме зменшення собівартості товарної продукції на зміну величини прибутку від реалізації. Робимо це наступним чином:

Зміна величини прибутку від реалізації продукції = Зміна собівартості однієї тони продукції × Зміна обсягу реалізації продукції в натуральних одиницях

або:

Рядок 5.1. Стовпчик 4 = Рядок 3.1. Стовпчик 4 × Рядок 1.2. Стовпчик 3

звідси:

Зміна величини прибутку від реалізації продукції = — (-4) × 60000 тон = +240000 дол.

Разом це складе: +40000 – 300000 + 240000 = -20000 дол. (тобто наша сума відхилення по прибутку від реалізації – дивитись в таблицю).

Також слід зазначити, що резервом збільшення прибутку від реалізації товарної продукції на нашому підприємстві буде — збільшення обсягів реалізації продукції, тобто:

+20000  × 1 дол. / т = +20000 дол.

Висновок:

прибуток підприємства від реалізації продукції у звітному році зменшився порівняно з попереднім роком на 20 тис. дол. за рахунок впливу деяких факторів. Резервом збільшення прибутку є збільшення обсягів реалізації

Related Posts