Відкрите акціонерне товариство придбало облігацію іншого ВАТ за 7600 дол. В умові зазначено, що номінальна вартість цієї самої облігації дорівнює 8350 дол., а термін погашення

Read More

Нам відомо, що фрезерувальник обслуговує два виробничих верстата на підприємстві. На підставі наданих нижче даних, необхідно визначити змінну заробітну плату працівника підприємства, якщо всі роботи

Read More

Необходимо рассчитать, на сколько процентов может возрасти производительность труда на предприятии в результате совершенствования ис­пользования рабочего времени сотрудников в том случае, если в августе продолжи­тельность

Read More

Потрібно визначити такий важливий показник фінансового стану виробничого підприємства, як рентабельність продажів (за фактичний і попередній період), виходячи з даних, які наведені нижче: — чистий

Read More

Нам відомо, що покупець (інвестор) придбав опціон-пут на 180 акцій по ціні виконавця 75 дол., при тому, що поточна ціна становить 68 дол. По закінченні

Read More

Амортизация основных фондов. Сумма амортизационных отчислений. Фондоотдача основных средств некоего предприятия Необходимо определить, сколько составит сумма амортизационных отчислений по основным фондам некоторого производственного предприятия в

Read More