Месяц: Апрель 2012

 • 2012 Март | Stud-Time.ru

  Есть следующие данные по экономической деятельности производственного предприятия: — чистая прибыль данного предприятия, которое производит товарную продукцию, равна 300 млн. долл.; — авансированный капитал предприятия составляет 2180 млн. долл.; — также известны данные по размеру среднеотраслевого значения коэффициента рентабельности собственного капитала производственного предприятия, который равен  27,5%. Необходимо рассчитать, чему будет равна рентабельность собственного капитала предприятия. Читать […]

 • 2011 Декабрь | Stud-Time.ru

  Відомо, що дисконтна ставка складає 14%, а початкові інвестиції у даний проект рівні 310 тис. дол. також зазначено, що величина доходу, яка була накоплена за 4 роки вкладення інвестиційних коштів, дорівнювала 590 тис. дол. Необхідно визначити,скільки становитиме чистий наведений ефект (чиста наведена вартість)? Читать дальше > дисконт, Номінальна ставка відсотка, прибуток Указано, что номинальная стоимость […]

 • Розрахунок розміру грошової винагороди, яку отримає банк за надання кредиту підприємству | Stud-Time.ru

  1 неделю назад — Комментариев нет Необхідно вибрати той варіант для вкладення грошових коштів, який є найбільш вигідним з точки зору інвестування, якщо сума вкладення дорівнює 130 тис. дол., а термін, на який вкладаються кошти, становить 3 роки. Також зазначені ще деякі дані: — номінальна вартість облігації дорівнює 145 тис. дол.; — купонна ставка становить 6% річних; — […]

 • 2012 Апрель | Stud-Time.ru

  Необходимо определить, чему будет равна прибыль от реализации продукции, которую получит предприятие в запланированном году, а также рассчитать прирост прибыли в сравнении с предыдущим периодом, исходя из нижеприведенных данных: — объем выпуска продукции данным предприятием равен 440 тыс. штук; — цена единицы продукции составляет 670 долл.; — постоянные затраты предприятия на производство продукции — 2070000 тыс. […]

 • 2012 Январь | Stud-Time.ru

  Деяка виробнича фірма виготовляє один вид товарної продукції. Зазначено, що ціна одиниці продукції становить 85 дол., сума змінних витрат на одиницю товарної продукції дорівнює 35 дол., а сума постійних витрат — 2600 дол. Необхідно визначити точку беззбитковості в натуральному і грошовому вираженні, а також визначити запас міцності на даному виробничому підприємстві, якщо підприємство планує, що обсяг […]

 • Визначення найбільш вигідного варіанту з точки зору інвестування | Stud-Time.ru

  Необхідно вибрати той варіант для вкладення грошових коштів, який є найбільш вигідним з точки зору інвестування, якщо сума вкладення дорівнює 130 тис. дол., а термін, на який вкладаються кошти, становить 3 роки. Також зазначені ще деякі дані: — номінальна вартість облігації дорівнює 145 тис. дол.; — купонна ставка становить 6% річних; — дивіденди по акціях […]

 • Определение стоимости облигации, которая должна быть отражена в балансе акционерного общества | Stud-Time.ru

  Некое акционерное общество приобрело облигацию другого ОАО за 7600 долл. Указано, что  номинальная стоимость данной облигации равна 8350 долл., а срок погашения облигации, приобретенной у ОАО, наступит через 3 года. Еще известен купон по облигации, который составляет 14% годовых и выплачивается ежегодно. Необходимо определить, какая стоимость приобретенной данным акционерным обществом облигации будет отражена в балансе […]

 • Проведение сравнительного анализа акций, выпущенных двумя разными акционерными обществами | Stud-Time.ru

  1 неделю назад — Комментариев нет Указано, что в некоторой малой открытой экономике определенной страны функция инвестиций и функция чистого экспорта описаны нижеприведенными уравнениями: 1. I = 94 — 6r, где: I — инвестиции данной страны; r — это реальная ставка процента; 2. NX = 48 — 0,2Y, где: NX — чистый экспорт государства; Y — национальный доход страны. Также известно, […]