В условии задачи сказано, что вкладчик внес на счет в банке сумму в размере 7500 долл., при этом процентная ставка равна 12% годовых. Необходимо рассчитать

Read More

Відомі такі дані по аналізованому підприємстві: — виручка від реалізації продукції підприємства склала 22 300 дол.; — змінні витрати на виготовлення продукції 14200 дол.; —

Read More

Є такі дані по завданню, виходячи з яких, необхідно провести повний аналіз рентабельності діяльності виробничого підприємства і розрахувати всі показники рентабельності, які тільки можливо: Показники

Read More