2012 | Stud-Time.ru – Part 14

Показники руху основних засобів підприємства, а також Показники ефективності використання основних фондів

Умова задачі надає наступні дані, на підставі яких потрібно буде розрахувати показники руху основних засобів підприємства, за яким проводиться аналіз, а також показники ефективності використання основних фондів цього ж виробничого підприємства:

вартість основних фондів (початок планового періоду) дорівнює 1020 млн. дол.;

запланований обсяг випуску продукції становить суму в 2700 млн. дол.;

— товарне підприємство планує ввести основні виробничі засоби:

— з 01.02 — 9 млн. дол.

— з 01.03 — 7 млн. дол.

— також з підприємства виводяться основні засоби на суму:

— з 01.05 — 6 млн. дол.
 … см. полный вариант записи …

Амортизація основних фондів. Сума амортизаційних відрахувань. Фондовіддача основних засобів деякого підприємства

Необхідно визначити, скільки складе сума амортизаційних відрахувань по основних фондах деякого виробничого підприємства в запланованому періоді, а також додатково розрахувати, чому дорівнюватиме фондовіддача основних фондів аналізованого підприємства:

вартість основних фондів підприємства на початок планового року — 740 млн. дол.;

— підприємство планує ввести додаткові основні засоби, сума яких становитиме:

— 01.06 — 20 млн. дол.

— 01.09 — 16 млн. дол.

— також дане підприємство виводить з процесу виробництва основні фонди:

— 01.10 — 12 млн. дол.

норма амортизаційних відрахувань по основних засобах рівна 6%;

обсяг випуску продукції в планованому році — 2520 млн. дол.

 … см. полный вариант записи …

Related Posts