2011 Декабрь | Stud-Time.ru

Відомо, що дисконтна ставка складає 14%, а початкові інвестиції у даний проект рівні 310 тис. дол. також зазначено, що величина доходу, яка була накоплена за 4 роки вкладення інвестиційних коштів, дорівнювала 590 тис. дол.

Необхідно визначити,скільки становитиме чистий наведений ефект (чиста наведена вартість)?

Читать дальше >

дисконт, Номінальна ставка відсотка, прибуток

Указано, что номинальная стоимость облигации составляет 10200 евро, стоимость приобретения данной облигации равна 14800 евро, а купонная ставка — 13%.

Необходимо рассчитать, сколько составит такой показатель как текущая доходность облигации.

Читать дальше >

облигация, процентная ставка

Известно, что дисконтная ставка составляет 14%, а начальные инвестиции в данный проект равны 310 тыс. долл. Также указано, что величина дохода, который был накоплен за 4 года вложений инвестиционных средств, равнялась 590 тыс. долл.

Необходимо определить, сколько составит чистый приведенный эффект (чистая приведенная стоимость)?

Читать дальше >

Вказано, що номінальна вартість облігації становить 10200 євро, вартість придбання даної облігації рівна 14800 євро, а купонна ставка — 13%.

Необхідно розрахувати, скільки становитиме такий показник як поточна доходність облігації.

Читать дальше >

відсоткова ставка, Номінальна ставка відсотка

З умови задачі нам відомо, що установа банку може запропонувати 42% річних по вкладу. Відкрите акціонерне товариство бажає зробити вклад в банк, але при цьому хоче отримати через 4 роки суму в розмірі 550 тис. євро.
Необхідно визначити суму первісного внеску?

Читать дальше >

перший внесок коштів до банку, прибуток

Предприятие «БЕЛСТА» взяло кредит в учреждении банка, сумма которого составила 2100 долларов США, срок погашения кредита банка составляет 9 месяцев, ну а  норма процента равна 11% годовых.

Необходимо определить, сколько составит комиссионное вознаграждение банка за выдачу кредита данному предприятию.

Читать дальше >

Відомо, що власні грошові кошти підприємства збільшились у звітному році на 1040 тис. дол., тобто зросли з 37500 до 38900 тис. дол., а загальна сума грошових джерел аналізованого підприємства зросла на 880 тис. дол., тобто вона збільшилась з 38700 до 39400 тис. дол.

Необхідно визначити суму запозичених та залучених грошових коштів на початок та кінець звітного року, коефіцієнт автономії. Сказати чи зросла за рік фінансова стійкість підприємства?

Читать дальше >

власні та залучені кошти, коефіцієнт автономії

Известно, что денежная масса наличных денег в стране составляет 784 млрд. долл. Также указано, что валовой национальный продукт в данной стране равен сумме в 8200 млн. долл.

Необходимо рассчитать скорость оборота денег на предприятии по данным, приведенным выше.

Читать дальше >

Підприємство «БЕЛСТА» взяло кредит у банку, сума якого склала 2100 доларів США, строк погашення кредиту банка становить 9 місяців, ну а  норма відсотка рівна 11% річних.

Необхідно визначити, скільки дорівнюватиме комісійна винагорода банка за надання кредиту даному підприємству.

Читать дальше >

По условию задачи нам дано: годовой рост уровня инфляции в стране составляет 23%, в свою очередь, банк, который предоставляет кредит предприятию, планирует получить отдачу в виде 12% чистого дохода.

Необходимо рассчитать, сколько должна составить номинальная ставка процента для того, чтобы банк предоставил данный кредит.

Читать дальше >

инфляция, кредит, прибыль

Related Posts