Трудові ресурси, Зайнятість населення, Чисельність безробітних, Розрахунок рівня безробіття в аналізованій державі

Виходячи з даних про трудові ресурси і зайнятість населення аналізованої країни, які наведені у таблиці нижче, необхідно:

— визначити такий показник, як чисельність безробітних в країні, а також розрахувати рівень безробіття в попередньому і звітному періодах;

— пояснити, чому відбувається одночасне зростання і зайнятості населення і безробіття.

А ось і дані, на підставі яких і необхідно проводити всі розрахунки:

Показник

Попередній період

Звітний період

1. Робоча сила країни, тисяч чоловік

91026

96025

2. Зайняте населення країни, тисяч чоловік

88090

91010

 

Розв'язання:

 

1. Для того щоб визначити чисельність безробітних в аналізованій державі, нам необхідно знайти та  використати розрахункову формулу наступного вигляду:

Чисельність безробітних = Робоча сила — Зайняте населення

А) попередній період:

Кількість безробітних = 91026 — 88090 = 2936 тис. осіб

Б) звітний період:

Кількість безробітних = 96025 — 91010 = 5015 тис. осіб

 

2. Ну а рівень безробіття в державі на певну звітну дату, відповідно, може бути розрахований так:

Рівень безробіття = Кількість безробітних × 100 / Робоча сила країни

А) попередній період:

Рівень безробіття = 2936 × 100 / 91026 = 3,22%

Б) звітний період:

Рівень безробіття = 5015 × 100 / 96025 = 5,22%

 

3. Єдине, що нам з вами залишилося зробити — це відповісти на питання про одночасне зростання зайнятості населення та кількості безробітних. Давайте ж закінчимо нашу задачу. Отже, одночасне зростання і зайнятості населення і безробіття в державі можна пояснити тим, що кількість робочої сили країни зростала швидше, ніж зайнятість.

Один комментарий
  1. Замечательный сайт. Я постоянный ваш гость. Учусь на экономическом факультете, поэтому для меня эти решения задачек — просто спасение. Вот например, эта задача на определение численности безработных в стране являлась одним из заданий курсовой работы, которую мне удалось защитить на «отлично». И это все благодаря Вашей помощи. Спасибо!

Написать и опубликовать комментарий