Курс акції, Ринкова вартість акції, Засновницький прибуток, а також Фіктивний капітал підприємства можуть бути розраховані так!

Капітал підприємства, вкладений у виробництво, складає 580 млн. дол. Також нам ще відомо, що прибуток підприємства, яке випускає товарну продукцію, становить 40 млн. дол. Із суми прибутку виробничого підприємства передбачено виплату дивідендів у розмірі 65%. Зазначено, що дане підприємство випустило в обіг 2 млн. акцій.

Необхідно визначити, чому буде дорівнювати курс акцій аналізованого нами підприємства, якщо відомо, що норма відсотка складає 8%, а також потрібно визначити засновницький прибуток.

 

Розв’язання:

 

1. Дорогі друзі, для того, щоб визначити, чому дорівнюватиме курс акцій підприємства (ринкова вартість акції), нам бракує інформації про те, який розмір дивіденду припадає на одну придбану акцію. Давайте ж його розрахуємо тут і зараз — це дуже просто зробити:

Дивіденди на акцію = Прибуток підприємства × 65% / 100

Дивіденди на акцію = 40 × 65% / 100 = 26 млн. дол.

 

2. Ну а тепер переходимо до нашого наступного розрахунку, який будемо здійснювати, використовуючи наступну формулу:

Ринкова вартість акції = Дивіденди на акцію × 100 / Норма відсотка

Курс акції = 26 × 100 / 8 = 325 дол.

 

3. Ну і останній показник, який від нас вимагає розрахувати умова задачі, це засновницький прибуток. Але, відразу скажу, що даний показник розраховується, як різниця між величиною фіктивного капіталу підприємства і величиною реального капіталу. Фіктивний капітал в нашій ситуації може бути розрахований таким чином (про те, що таке фіктивний капітал я розповідати не буду — в Інтернеті повно інформації з даного поняття, тому, друзі, шукайте в пошуковій системі):

Фіктивний капітал підприємства = Кількість акцій × Ринкова вартість акції

Фіктивний капітал підприємства = 2 × 325 = 650 млн. дол.

звідси:

Засновницький прибуток = Фіктивний капітал — Реальний капітал підприємства

Засновницький прибуток = 650 — 580 = 70 млн. дол.

Написать и опубликовать комментарий