Показники руху основних засобів підприємства, а також Показники ефективності використання основних фондів

Умова задачі надає наступні дані, на підставі яких потрібно буде розрахувати показники руху основних засобів підприємства, за яким проводиться аналіз, а також показники ефективності використання основних фондів цього ж виробничого підприємства:

вартість основних фондів (початок планового періоду) дорівнює 1020 млн. дол.;

запланований обсяг випуску продукції становить суму в 2700 млн. дол.;

— товарне підприємство планує ввести основні виробничі засоби:

— з 01.02 — 9 млн. дол.

— з 01.03 — 7 млн. дол.

— також з підприємства виводяться основні засоби на суму:

— з 01.05 — 6 млн. дол.

 

Розв’язання:

 

1. Отже, спочатку давайте ми зробимо нескладний розрахунок, який покаже нам реальну вартість основних фондів підприємства, що аналізується, з урахуванням їх руху (введення + вибуття):

Основні фонди підприємства = 1020 + 9 × 11 / 12 + 7 × 10 / 12 — 6 × 8 / 12 = 1020 + 8,25 + 5,83 — 4,00 = 1030,08 млн. дол.

 

2. Рухаємося далі і розраховуємо наступний показник, який характеризує основні засоби:

Коефіцієнт оновлення основних засобів = (Введення основних фондів лютий + Введення основних фондів березень) / Основні фонди підприємства кінець року

звідси, отримуємо результат:

Коефіцієнт оновлення основних фондів = (9 + 7) / 1030 = 16 / 1030 = 0,015

 

3. За нижчеподаною розрахунковою формулою ми з вами знаходимо коефіцієнт вибуття, тобто:

Коефіцієнт вибуття основних засобів = Вибуття основних фондів травень / Основні фонди виробничого підприємства початок року

отже, маємо:

Коефіцієнт вибуття основних фондів = 6 / 1020 = 0,006

 

4. Ну а вартість основних засобів підприємства на кінець звітного року, відповідно, складе суму:

Основні засоби підприємства кінець року = Основні фонди початок року + (Введення основних фондів лютий + Введення основних фондів березень — Вибуття основних фондів травень)

сума складе величину:

Основні засоби підприємства кінець року = 1020 + 9 + 7 — 6 = 1030 млн. дол.

 

5. Ну а ми продовжуємо рішення задачі і тепер приступаємо до визначення коефіцієнта приросту:

Коефіцієнт приросту основних засобів = (Введення основних засобів 1 лютого + Введення основних засобів 1 березня — Вибуття основних фондів 1 травня) / Основні засоби підприємства кінець року

рахуємо, і отримуємо цифру:

Коефіцієнт приросту основних фондів = (9 + 7 — 6) / 1030 = 10 / 1030 = 0,0097

 

6. Далі у нас з вами за планом — визначення такого важливого показника по основних фондах, як:

Фондовіддача основних засобів = Обсяг випуску продукції / Основні фонди підприємства

відповідь очевидна:

Фондовіддача основних фондів = 2700 / 1030,08 = 2,62 дол.

 

7. Фінальна стадія, яка завершує рішення даної досить-таки не маленької задачі — це розрахунок:

Фондомісткість основних засобів = Основні фонди підприємства / Обсяг випуску продукції

і сума буде дорівнювати:

Фондомісткість основних фондів = 1030,08 / 2700 = 0,38 дол.

2 комментария
  1. Супер, это то, что я искала. С помощью данной задачи смогла с легкостью выполнить свое домашнее задание) Сайт — реально бомба! Очень много полезной информации!

Написать и опубликовать комментарий